close

√ Kumpulan 25 Pepeling Sunda keur Kahirupan dari Peribahasa

wargamasyarakat.org, Pepeling Sunda keur kahirupan Salam Haneut! Bro, tau gak, pepeling itu artinya kata bijak atau nasehat ala bahasa Sunda. Bokap/nenek jaman dulu sering banget ngasih pepeling ke kita, entah langsung atau lewat kode-kode gitu (siloka). Zaman dulu, masih jarang yang bisa nulis, jadi kata-kata bijak dari orang tua biasanya diwarisin lewat dongeng, sindiran, atau … Read more

Surat Keur Citraresmi Jeung Sribaduga

Surat Keur Citra Resmi Wilujeng angkat, jungjunan Sanajan matak tibelat, duh raheut Taya daya kapaksa urang paanggang Kamari anjeun ngageuri Basa urang patepung pikeun panungtung Harita purnama midang geuning Tapi ati bati peteng Rumasa kula taya pangawasa teu wasa ngalaga jeung sri baduga taya daya ngayonan sang gajah mada Wilujeng angkat, Jungjunan Kula langgeng dina … Read more

Sajak Sawah

Sawah Sawah tersusun dilereng gunung Berpagar dengan bukit barisan sayup – sayup ujung ke ujung Padi mudanya hijau berdandan Didangau perawan duduk menyulam Matanya menatap padi huma Sekali – sekali beliau bernalam Dipetik dari hati mudanya Kalau turun pipit berkawan Melayang bilang pulan ke rimba Perawan bernyanyi menembang – tembang Menyesali pipit ta’ tahu iba … Read more

Sajak Sunda Perjuangan

Perlayana Hiji Prajurit  Bulan gudawang ngunngun di awang – awang, bebencé geus leungiteun sorana, basa hiji serdadu kukurusukan dina reuma, nyingkahan soldadu Walanda nu ngudag saparan – paran. Omo ti Barukai, katotol Si belut Si Jago weduk. Lingas taya nu mapakan Walanda taak sabab teu teurak ditémbak: “Tapak pélor saawak – awak.  Tapi taya hiji gé nu … Read more

Sajak Sunda Keindahan Alam Garut

Sajak Keindahan Kota Garut Kota Garut teu matak pati sidik henteu atra dumeh kahalangan karimbunan ku kakayon beh wetan semu ngidul gunung gede mani ngajegir nu katelah Cikuray cicirenna Garut kawasan jadi pangirutan matak betah matak resep,ka nu cicing ka sakur nu ngumbara Beh lebakna tembong dina lamping ngarenggenek moal boa ngamplang ka mana-mana kasohor … Read more

Sajak Sunda Nyawang Layung Di Cisurupan Garut

Nyawang Layung Di Cisurupan Cisurupan dina mangsa burit  layung beulah kulon mega beureum mindingan srangenge angin leutik tiis ngahiliwir ngusap pucuk eurih di tutugan gunung Kuring nyawang gumebyarna langit nyacapkeun kasono neuteup layung nu jadi totonden beurang anu anggeus tereh pamit baganti jeung peuting disapih ku waktu Sora manuk rarecet rek ngampih ka dahan ngaroyom … Read more

Kumpulan Sajak Sunda

Surat Keur Citra Resmi Wilujeng angkat, jungjunan Sanajan matak tibelat, duh raheut Taya daya kapaksa urang paanggang Kamari anjeun ngageuri Basa urang patepung pikeun panungtung Harita purnama midang geuning Tapi ati bati peteng Rumasa kula taya pangawasa teu wasa ngalaga jeung sri baduga taya daya ngayonan sang gajah mada Wilujeng angkat, Jungjunan Kula langgeng dina … Read more

Sajak Sunda Mapag Panen

Mapag Panén héjo konéng pasawahan geter haté singkayoan héjo konéng pasawahan imut hégar pakampungan pasangkeun, ujang, tangger kolécér alokan trang-trang koléntrang hujan ngagayah ka poyan paré mimiti ray – rayan Saung ranggon, bapa, geura adegkeun daerah tunggu pibuateun kokoprak di tengah sawah jung hama sing  jauh nyingkah réréh ceuyah, embi, kugaconganeun tolombong pinuhku segon ladangan keur meuli … Read more

Sajak Sunda Keindahan Alam Priangan

Cisanggiri  Umpak-umpak halimun geus turun di mumunggang pasir-pasir Cisanggiri sabot ngahurun kangunngun ngawawaas kabetah ngancik na diri beak tanjakan, mipir lamping pagunungan jauh lumampah nu katimu horeng ukur katunaan Kenging Usep Romli Bulan Jeung Laut Bulan munjul hurung muncul ngambang dipapag bentang mipir langit nyapih burit panepungan diri birahi Hawar hawar haleuang nu mulang nyasaak … Read more

Sajak Sawah Karya Sanusi Pane

Sawah  Sawah di bawah emas padu Padi melambai, melalai terkulai Naik bunyi salung serunai Sejuk didengar, mendamaikan kalbu Sungai bersinar, menyilaukan mata Menyemburkan buih warna pelangi Anak mandi bersuka hati Berkejar – kejaran, berseru gempita Langit lanzuardi bersih sungguh Burung elang melayang – layang Sebatang kara dalam udara Desik berdesik daun buluh Dibuat angin dengan … Read more

Sajak Karya Taufiq Ismail – Setatsiun Tugu

Setatsiun Tugu Tahun empatpuluh tujuh, suatu malam di bulan Mei Ketika kota menderai dalam gerimis yang renyai Di tiang barat lenera merah mengerjap dalam berair Menunggu perlahan naiknya tanda penghabisan Kleneng andong terputus di jalan berlinangan Suram ruang setatsiun, beranda dan tempat menunggu Truk menderu dan laskar berlagu lagu usaha Di tugu seorang ibu menanti, … Read more

Karya A. Hasmi

Sawah Sawah tersusun dilereng gunung Berpagar dengan bukit barisan sayup – sayup ujung ke ujung Padi mudanya hijau berdandan Didangau perawan duduk menyulam Matanya memandang padi huma Sekali – sekali ia bernalam Dipetik dari hati mudanya Kalau turun pipit berkawan Melayang bilang pulan ke rimba Perawan bernyanyi menembang – tembang Menyesali pipit ta’ tahu iba … Read more

Sajak Sunda Alam Priangan

Lembur Kuring Mangsa wanci geus reup reupanHalimun gunung mimiti nyimbutan lemburTongeret lir mere tanggaraMarengan hibarna cahaya layungMapag datangna indung peuting Kuring ngajanteng salila lilaNeuteup runggunukna pilemburanNu kalingkung ngeplakna pasawahanTempat kuring reureuhTempat kuring macangkrama jeung baraya Lembur kuringSanajan ayana di tepis wiringKuring bagjaDilahirkeun di sarakan pamidanganNu nyuguhkeun katengtremanWaas …… Bandung Bandung … Bandung Bandung nelah kota … Read more

Sajak Sunda Kota Bandung

Bandung taun 1932 Bandung Tineung  Bandung heurin ku tangtung Pangjugjugan nu ti kampung Bandung dayeuh katineung Pangjugjugan urang deungeun Kota resik narik ati Berseka pada miara Di Bandung kaduyung-duyung Hade basa tur someah Gelenyah narima semah Dayeuh Bandung kungsi patepung Dengkleung dengdek buah kopi raranggeuyan anu dewek ieu tong diheureuyan Dengkleung dengdek kembang tanjung maruragan  … Read more

Sajak Sunda Sawah

Pa Martani rebun – rebun enggeus turun pagawean nu maranti mandi arék salat subuh di golodog Ki Martani ngajanteng semu nu termenung Belah wétan geus écés bentang wuluku Ki Martani henteu pangling inget yén geus cunduk waktu ngariksa tali kondali mageuhan doran nu locot Sanggeus asak badami rahayat saeusi désa kumpul di lurah jarongo tur … Read more

Sajak Sunda Pangalengan

Di Pangalengan – keur: Kalis Tiis cuek hawa Mawa seger kana pucuk – pucuk entéh Di leundeuh ngemploh kebon kumeli Leubeut ku beuti Sapi jarongjon nyatu di kandangJuuh cisusu Teu nolih ka méga – méga Nu kumalayang Upluk-aplak babulak Di liung gunung Ngendat jalan satapak Liliwatan nu naranggang Sareupna mulang ka Bandung Dipirig suling kacapi … Read more

Sajak Sunda Usaha

Perlayana Hiji Prajurit  Bulan gudawang ngunngun di awang – awang, bebencé geus leungiteun sorana, basa hiji tentara kukurusukan dina reuma, nyingkahan soldadu Walanda nu ngudag saparan – paran. Omo ti Barukai, katotol Si belut Si Jago weduk. Lingas taya nu mapakan Walanda taak sabab teu teurak ditémbak: “Tapak pélor saawak – awak.  Tapi taya hiji gé nu … Read more

Sajak Sunda Karya Soni Farid Maulana

Sabada Gaang Ngabangingik Saamparan layung ligar lir kembang sapatu Cahayana nu ngempur mulas ombak jeung lambak Katineung Nu taya kendatna silih udag di basisir haté Ari angin nu ngulisik wanci magrib Sésélékét ngendag-ngendag tihang palika Saharita parahu oléng Lir sukma diayun-ayun lahang kasono Jungjunan, najan urang pajauh Na implengan kasawang pangkonan salira Nyangkling malati asih … Read more

Sajak Sunda Lembur Kuring

Kari Waasna Kari waasna sora lisung tutunggulan nu nutu di pilemburan Ukur implengan nu marandi di walungan icikibung kokojayan Kaprikornus lamunan tegalan anu di dieu kiwari taya tapakna Tempat ulin susumputan bet dug – deg jadi suhunan lahan beuki ngaleutikan barudak kapaksa ulin di jalan Nineung  Hate kuring téh nineung ka lembur nu jauh ti … Read more

Sajak Sunda Baheula Lalaki Di Tegal Pati

Latar dan Karya Sayudi : Sayudi lahir di Bandung tahun 1932 dan meninggal di Bandung tahun 2000 (Rosidi ed, 2000: 582). Ia lulusan Konservatori Karawitan, Jurusan Sunda. Namun, meskipun berrijazah guru karawitan, dia tidak menjadi guru. Ia melakukan pekerjaan di Kantor Pos Besar Bandung hingga pensiun. Seperti banyak pengarang Sunda yang lain, pada mulanya Sayudi … Read more