close

Dongeng Sunda Si Kabayan Gede Bohong

Si Kabayan Si Kabayan Kuliah Dina hiji poe, wanci pasosore balik ti karebon, Si Kabayan jeung Si Iteung aruplek ngawangkong (ngobrol) paduduaan dijero dapur bari nungguan asak sangu. Bari ngobrol, Si Iteung ngasur-ngasur suluh kana jero hawu. Ari Si Kabayan nyarande kana bilik dapur. Leungeuna nyekelan cangkir seng dieusi cai kopi. Dina biwirna napel udud … Read more

Kisah Misteri Kuntilanak

Kisah Nyata” border=”0″ height=”400″ src=”https://1.bp.blogspot.com/-GeIyHQEzYhQ/VQj8t9-T2fI/AAAAAAAAPGI/ojcXNC2DYVw/s1600/kuntil-anak.jpg” title=” Cerita Misteri Kuntilanak

Final Puasa

Tamat Puasa” border=”0″ height=”480″ src=”https://1.bp.blogspot.com/-khXiOIi42Kw/VlrqEW05gkI/AAAAAAAASI0/tpoieXEh_Hs/s640/saum.jpg” title=”Bobodoran Sunda

Kisah Sunda Si Kabayan Jeung Taleus Ateul

Dongeng Si Kabayan  Kabayan : Teung ari manéh geus apal cara ngadahar taleus, ngarah teu ateul ? Iteung : Gampang, Kang. Beuti taleus dipesék, tuluy dikumbah geutahna sing beresih, tuluy seupan. Moal ateul geura. Kabayan : “Lila atuh kitumah Teung ! Nu babarimah méméh didahar, garoan heula taleusna … !” Diudag PulisiKeur anteng ngagebér motorna, … Read more

Bobodoran Orang Sunda Bau Jengkol

Bau JengkolDasar milik, Karsih meunang undian anu hadiahna pelesir ka Liverpool (Inggris) kalayan haratis tur dibéré bekel sacukupna. Nepi ka Liverpool, dihiji terminal Karsih gura- giru asup kahiji WC lazim, sigana geus teu tahan hayang sacer-cereun kiih.  Lima belas menit tilu puluh detik Karsih dijero WC, pas kaluar kasampak dihareupeun WC geus ngantri anu rek asup. … Read more

Kisah Sunda Si Kabayan Ngabedahkeun Balong

Dongeng Si Kabayan Ngabedahkeun Balong. Iteung gegeroan di tengah imah, tuluy asup ka kamar ngaguyah-guyah Si Kabayan nu masih kénéh nyegrek sare berdiri nu ngeunah. Ari Si Kabayan ngadéngé pamajikanana kitu téh lain tergesa-gesa hudang, kalah ngarengkol diharudum sarung.  “Hudang atuh Kang kabayan, tuh tingali batur mah geus ramé ngadon ngala lauk di balong Mang … Read more

Dongeng Sunda Si Kabayan Nyapih Nu Pasea

Si Kabayan Nyapih nu Pasea Di hiji lembur aya nu hajat, Sanggeus ondangan bubar, di tepas aya keneh limaan anu keur parasea. Maranehna parebut bakakak hayam. Nu limaan teh, lurah, pamajikanana, anakna duaan jeung tua kampung. Sarerea pada hayang meunang bagian penggedena. Keur parasea kitu, lar si Kabayan ngaliwat. Ceuk lurah : ” Tah, kabeneran aya … Read more

Dongeng Sunda Si Kabayan Jajan Baso

Si Kabayan Jajan BasoSi Kabayan megat tukang baso nu ngaliwat ka hareupeun imahna. Basa geus bérés meuli tuluy mayar, pok ngomong : Mang, isukan mah ulah dagang ! Tukang baso panasaran : Naha ku naon, Jang?   Si Kabayan : Ieu baso téh ngeunah. Isukan mah kuringna geus teu boga uang. Mun Emang dagang kuring pasti … Read more

Lagu Sunda Yang Memberi Inspirasi The Rolling Stones

Wilujeng wayah kieu Dulur .. Kumaha dararamang ? Lur … apal keneh ka kalangan musik British Invasion – The Rolling Stones ?  The Rolling Stones (grup band kabeuki uing) di adegkeun taun 1962 di kota London Inggris. Mimiti sohor ka Amerika antara taun 1964 – 1965. Sohorna ka nagara urang, khususna ka kota Bandung, kurang … Read more

Cerita Si Kabayan Udud Bulan Mulia

Si Kabayan Udud Bulan Puasa Dina hiji poe, pabeubeurang wanci rek solat lohor dina bulan ampunan Si Kabayan dibere surutu sagede jempol ku babaturanana meunang mawa di kota.Kabayan tah jang engke lamun buka puasa, ceuk babaturanana. Nuhun euy, tembal Si Kabayan. Sanggeus babaturanana indit, Si Kabayan ngalung-ngalung surutu anu sagede jempol jeung seungit tea. Jorojoy nafsuna hayang … Read more

DidugaJurig

Dongeng Sunda Disangka Jurig Kajadian ieu téh kaalaman waktu kuring sok resep kénéh mamakaman. Asal kasebut makam karamat, kajeun dimana tangtu disusul, Dayeuh Luhur di Sumedang, Girilaya, Godog, nepi ka Cirebon geus ka sorang. Ari ngabakuna mah nu dareukeut kayaning makam Mantricina wétaneun Majalaya, aya sawatara kilo métér mah. Tanggulun, kiduleun Majalaya jeung sajabana. Ari … Read more

Cerita Lucu Pahlawan Agus Salim Di Yogyakarta

Hadirin sekalian, rapat ini ialah rapat menusia. Namun, saya mendengar banyak bunyi kambing lapar di ruangan ini. Saya harap kambing-kambing dikeluarkan untuk merumput di halaman ….  Haji Agus Salim Si Janggut Putih yang Tangkas Namanya, Haji Agus Salim, pemimpin Islam terkemuka pada masanya. Selalu berpeci. Kumisnya melintang, memperbesar kewibawaan. Tubuhnya kecil – mungil. Jika berdiri, … Read more

Dongeng Lucu Pahlawan Haji Agus Salim Dengan Pangeran Philip Di Istana Buckingham Inggris

Haji Agus Salim mengayun-ngayun rokok kreteknya di sekitar hidung pangeran. Lalu dia mengajukan pertanyaan,” Paduka yang mulia, apakah paduka mengetahui aroma rokok kretek ini?” Haji Agus Salim bercanda Dengan Pangeran  Philip Bukan Haji Agus Salim, kalau tidak jenaka. Ia memang lucu, pandai menghidupkan situasi disetiap konferensi resmi. Suatu dikala, Haji Agus Salim berada di Istana … Read more

Cerita Sunda Si Kabayan Hitut

Dongeng Sunda Si Kabayan Hitut Anggapan Walanda hitut teh kasehatan. Lamun teurab, teu sopan. Kocapkeun Si Kabayan hayang ngabuktikeun eta kasus. Pok nyarita ka babaturanana ;  “Cenah ku urang Walanda mah hitut teh disanjung dibagus-manis. Lamun teurab dianggap teu sopan ?”. “Ari kitu maneh rek kumaha?” ceuk babaturanana. “Kuring rek ngabuktikeun bener henteuna, kabeneran di … Read more

Kisah Sunda Si Kabayan Batal Puasa

Si Kabayan Batal Puasa Pada suatu hari hampir waktu sembahyang lohor dalam bulan berkat Si Kabayan menerima sebatang cerutu sebesar ibu jari dari Ki Silah yang gres pulang dari kota. “Untuk nanti jikalau buka ” kata teman itu. “Terima kasih, sahabat,” Jawab Si Kabayan. Setelah temannya pergi, Si Kabayan mengambung-ngambung cerutu yang besar dan wangi … Read more

Cerita Sunda Si Kabayan Gede Bohong

Si Kabayan Si Kabayan Kuliah Dina hiji poe, wanci pasosore balik ti karebon, Si Kabayan jeung Si Iteung aruplek ngawangkong (ngobrol) paduduaan dijero dapur bari nungguan asak sangu. Bari ngobrol, Si Iteung ngasur-ngasur suluh kana jero hawu. Ari Si Kabayan nyarande kana bilik dapur. Leungeuna nyekelan cangkir seng dieusi cai kopi. Dina biwirna napel udud … Read more

Kisah Aktual

Kisah Nyata” Kunilanak itu pekerjaanya apa si, Om ? Om : “Membawa lari ngumpet anak-anak yang nakal !” width=”280″ /> Kuntilanak apa itu ?  Keponakan : ” Kuntilanak itu pekerjaanya apa si, Om ? Om : “Membawa lari ngumpet belum dewasa yang badung ! Keponakan : Oooo … begitu ! Kalau yang dibawa lari orang … Read more

Dongeng Sunda Si Kabayan Jeung Taleus Ateul

Dongeng Si Kabayan  Kabayan : Teung ari manéh geus apal cara ngadahar taleus, ngarah teu ateul ? Iteung : Gampang, Kang. Beuti taleus dipesék, tuluy dikumbah geutahna sing beresih, tuluy seupan. Moal ateul geura. Kabayan : “Lila atuh kitumah Teung ! Nu babarimah méméh didahar, garoan heula taleusna … !” Diudag PulisiKeur anteng ngagebér motorna, … Read more

Supir Taksi

Bobodoran Sunda Supir Taksi Aya tilu pamuda nu keur marabok nyetop taksi. Ceuk Supir Taksi na jero hatena : “ieu jelema gawena ngan marabok wae, keun siah digawean gera ku aing“. Sanggeus eta nu tilu pamuda naraek, si Supir ngahurungkeun mesin sakeudeung, terus dipareuman deui. Ceuk supir : “Parantos dugi Cep … mangga tarurun“. Pamuda … Read more