close

Penyebab Utama Perlawanan Rakyat Ternate Terhadap Orang-Orang Portugis Adalah

14. Penyebab utama perlawanan rakyat Ternate terhadap orang-orang Portugis yaitu…
a. absolut dan memaksakan memonopoli perdagangan
b. membuatkan agama Katolik dengan kekerasan
c. ikut campur dalam urusan pemerintahan
d. berkhianat menolong Tidore musuh Ternate
e. enggan membayar pajak pada Kerajaan Ternate

Jawaban A

123456789101112131415161718192021222425

Ternate yang semula bersekutu dengan Portugis risikonya memusuhinya. Hal itu disebabkan perilaku Portugis yang diktatorial dan memaksakan kehendak untuk memonopoli perdangan rempah-rempah di Ternate. Akibat tindakan portugis tersebut, rakyat Ternate hidup sengsara.

  Kumpulan Puisi Cinta Romantis Tentang Isi Hati