close

Paran Pesan Kang Kepingin Disampekaken Kang Nggawe Gendhing Cengkir Gadhing ?​

Paran pesan kang kepingin disampekaken kang nggawe gendhing cengkir gadhing ?​ Wargamasyarakat.org Jawaban: Wargamasyarakat.org ini apa soal nya gue gak tau Paraga wayang kang digambar ing cengkir gadhing nalika tingkeban yaiku Wargamasyarakat.org Pagelaran lakon wayang, bisa dadi salah sawijine fasilitas panggula wenthah ing babagan sopan santun lan kautaman. Pagelaran Wayang purwa mujudake piwulang agama kang … Read more