close

Fadhilah (Keutamaan) Llmu Tajwid

Ilmu Tajwid yakni ilmu yang sangat mulia. Hal ini alasannya adalah keterkaitannya secara langsung dengan Quran. Bahkan dalam dunia ilmu hadits, seorang alim tidak akan mengajarkan hadits kepada muridnya sehingga beliau sudah menguasai ilmu Quran. Diantara keistimewaannya ialah selaku berikut :
1. Mempelajari dan mengajarkan Quran ialah persyaratan mutu seorang muslim. Sabda Rasulullah SAW:
 
“Sebaik-baik kalian yaitu yang mempelajari Quran dan mengajarkannya “
2. Mempelajari Alquran adalah sebaik-baik aktivitas. Allah SWT berfirman dalam hadits Qudsi :
 
“Barang siapa yang direpotkan oleh Quran dalam rangka berdzikir kepadaKu dan memohon kepadaKu niscaya Aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah Aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan Kalam Allah ketimbang seluruh kalam yang selain-Nya mirip keutamaan Allah atas makhlukNya.”
3. Dengan mempelajari Quran, maka akan turun sakinah (ketentraman), rahmat, malaikat dan Allah menyebut-nyebut orang yang mempelajari Alquran terhadap makhluk yang ada di sisiNya. Rasulullah bersabda :
 
“Tidaklah sebuah kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah kemudian mereka membaca Alquran dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketentraman, diliputi dengan rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk-Nya.”
  Puisi Jalan Sunyi - Oleh Abigail