close

Biografi Dan Sejarah Kehidupan Cleopatra

Sejarah cerita kehidupan Biografi Asal usul nama  Biografi dan Sejarah Kehidupan Cleopatra

Sejarah dongeng kehidupan Biografi Asal undangan nama Kleopatra memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Yunani karena beliau adalah kerabat kandung Iskandar agung seorang raja termashur dari Macedonia. ayah mereka berjulukan Antiochus III seorang Raja Yunani. kleopatra menikah dengan Ptolemeus V raja mesir yang memerintah pada tahun 193SM.karenanya nama kleoptara dijadikan nama resmi oleh beberapa Ratu dan putri keturunan Dinasti Ptolemeus.

Dalam perjalanan sejarah Mesir dibawah pemerintahan Dinasti ptolemeus,maka yang paling populer yaitu kleopatra ke VII yang lahir pada tahun 69SM.dia putri Raja Ptolemeus XII dan mempunyai saudara pria Ptolemeus XIII dan XIV.

ketika kleopatra berusia 18 tahun ayahnya wafat,atas kesepakatan bareng maka Mesir dipimpin oleh tiga bersaudara tersebut. menurut adab istiadat Mesir perkimpoian sesama saudara mesti dikerjakan untuk menjaga kemurniaan darah kerajaan. maka kleopatra VII menikah dengan Ptolemeus XIII yang juga saudara laki-lakinya sendiri.


kleopatra ke VII bahu-membahu bukan seorang perempuan elok. hidungnya yang bengkok sungguh merisaukan pikirannya. namun meskipun tidak elok,beliau memiliki daya tarik tertentu sehingga banyak kaum laki-laki yang mengaguminya. 


selaku keturunan kerajaan tidak susah bagi kleopatra untuk memperoleh pendidikan tinggi ditambah lagi dengan kepandaiannya yang cukup tinggi menimbulkan kleopatra mampu membuatkan dirinya ditengah-tengah kaum laki-laki. ia mampu menguasai beberapa bahasa tergolong Mesir yang pada waktu itu terhitung tak seorangpun dari keluarganya yang mampu berbuat mirip kleopatra. Kleopatra menandakan perhatiannya yang mendalam terutama dalam menentukan kebijakan politik atau dalam menegakan keadilan. ketaatan beragama sangat mensugesti sikap hidupnya sehingga akidah dan upacara-upacara keagamaan orang Mesir tercermin dalam kehidupannya. 


ambisi kleopatra yakni memperkuat kedudukan keturunan dinastinya dalam memerintah Mesir dan ikut mengambil bagian dalam percaturan kekuasaan di sentra kerajaan romawi.untuk memilih kedudukannya sebagai wanita yang mempunyai pengaruh dalam politik luar negeri telah terbukti kebenarannya dikala menghadapi musuhnya dari Romawi,dia tak sedikitpun merasa gentar dan takut.


Waktu itu diluar negeri kekuatan Romawi sudah menerangkan kejayannya.selaku negara besar Romawi kerap sekali turut campur dalam problem negara lain.Mesir tak luput dari duduk perkara ini bahkan orang-orang yang mengincar kerajaan berlomba-lomba mendapatkan restu Roma.sedangkan di Romawi sendiri kompetisi untuk menduduki tahta terus berjalan.bersamaaan dengan kompetisi yang ketat antara Yulius Caesar dengan Gnaeus Pomparius,maka Firaun Ptolemeus menjadi khawatir.sementara itu timbul keinginan untuk bersekutu dengan pemenang.maka diaturlah rencana untuk membunuh pomparius saat dia mengungsi ke Mesir.kemenangan sepenuhnya ditangan Yulius Caesar. setibanya Yulius caesar di Iskandaria,dengan keputusan yang tepat Kleopatra menjadikan dirinya selir Yulius Caesar .dikala Yulius caesar kembali ke Romawi Kleopatra juga berpartisipasi. sebagai seseorang yang memiliki ambisi dan semangat hidup yang tinggi,kehidupan di roma sungguh menjemukan alasannya adalah ia tidak mempunyai tugas politik yang memiliki arti.Selama di roma dia mempunyai anak dari Yulius Caesar yaitu Ptolemeus caesar.


Yulius caesar terbunuh pada bulan maret tahun 44 SM.dua orang pewaris Yulius caesar lalu saling bersaing yakni Mark Anthonius,dan Oktavianus agustus. Kleopatra mesti menentukan salah satu dari mereka sebagai sekutu. akhirnya kleopatra menentukan Anthonius laki-laki yang menurutnya tidak mampu dikalahkan.dengan modal kekayaan dan kemewahan dia memperdayai Anthonius,lalu mereka berafiliasi sungguh bersahabat sehingga kleopatra melahirkan anak kembar dari Anthonius yang diberinama Alexander Helious dan Kleopatra Selence.kali ini pilihan kleopatra kepada Antonius kurang sempurna alasannya adalah ternyata Antonius mampu dikalahkan oleh Agustus.


pada bulan Agustus tahun 32 SM Agustus sukses menduduki Iskandaria.lalu Anthonius bunuh diri dengan pedangnya demi terhindar eksekusi mati bagi orang yang kalah perang. Menurut Legenda romantis sebelum anthonius mati bunuh diri dia sempat bertemu dengan Kleopatra.keduanya sepakat untuk bunuh diri dalam waktu yang berbeda.ketika Anthonius mati maka Kleopatra menuntaskan hidupnya dengan menekan ular Kobra ke dadanya pada tahun 3O SM . berdasarkan doktrin orang-orang Mesir ular sangat dipuja karena ular menjabat selaku menteri dari Ammon Ra.

  Kisi-kisi PAT Fikih Kelas 3 Kurikulum 2013

Artikel : Biografi Cleopatra
Follow :
Sumber : Wikipedia