close

Arti Dari Cinta Bahu-Membahu Berdasarkan Para Andal

Cinta. pengertianartidefinisidari.blogspot.com, berdasarkan andal sosiologi : Hubungan interaksi antara dua individu yang berlawanan jenis kelaminnya dengan maksud ingin bersatu dan memperbaiki rasa saling ketergantungan serta saling mempunyai.

Menurut hebat iklim :

Diibaratkan angin yang berhembus. kadang beliau datang dari timur, kadang juga ia tiba dari barat dan juga beliau tiba dari arah yang tak pasti.

 Hubungan interaksi antara dua individu yang berbeda jenis kelaminnya dengan maksud ingin  ARTI DARI CINTA SEBENARNYA MENURUT PARA AHLI

Menurut mahir cuaca :

mirip hujan yang tiba/turun era kita tidak berharap. dan tiba/turun dikala kita sungguh-sungguh berharap.

Menurut hebat syair :

Diibaratkan embun pagi yang menyejukkan.

Menurut xi-pat-cay (patkai sun go kong) :

cinta itu indah… namun deritanya tiada final.

Menurut jago kuliner :

seperti masak sayur tanpa garam, maka sayur tersebut terasa dingin. begitupula hidup tanpa cinta akan terasa hampa.

cinta oh kata cinta… semisterius itukah kamu.. demikianlah peribaratan pengertianartidefinisidari.blogspot.com, lalu apa pendapatmu?

  Kemukakan Tentang Objek Material Dan Objek Formal Sosiologi!