close

Wanita-wanita yang Mengasuh Nabi Muhammad

Sejak lahir, Nabi Muhammad telah tak bisa berjumpa dgn ayahnya sebab sang ayah sudah tiada. Beliau sempat berjumpa dgn ibunya, tetapi Allah lalu juga memanggilnya.

Selain pernah dirawat oleh sang ibu, yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, semasa kecilnya Nabi Muhammad juga dirawat & diasuh oleh beberapa perempuan selaku berikut:

1. Tsuwaibah, yaitu ibu susuan Nabi Muhammad

2. Halimah Sa’diyah, juga ibu susuan Nabi Muhammad

3. Judzamah anak Halimah. Ia ikut merawat & mengasuh Nabi Muhammad bahu-membahu dgn ibunya & menjadi saudara sesusuan dgn beliau

4. Ummu Aiman Barakah al Habasiyah, seorang hamba sahaya dari ayah Nabi Muhammad yg dia warisi. Ia pula yg membantu kelahiran Nabi.

[Webmuslimah, maraji’: Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam jilid 6 karya KH Moenawar Chalil]

  Bentuk Muka Bumi Indonesia Di Bedakan Menjadi ?​