close

Teladan Puisi Ibu Bahasa Cirebon

Puisi bahasa Cirebon tak sebanyak puisi dalam bahasa Indonesia.

Oleh alasannya itu agak sulit untuk mendapatkan puisi bahasa Cirebon. Terlebih puisi yang bertemakan tentang ibu.

Di bawah ini hanyalah hanya sedikit puisi wacana Ibu dalam bahasa Cirebon.

Karya : Lailatul Istiqomah

RAMA IBU TERSAYANG

Waktos enjing teka
Werukah sampean apa kang dideleng
Matahari enjing?
Iku karya ramie kula
Rasae anget

Waktos dalu teka
Werukah sampean apa kang dideleng
Wulan purnama?
Iku kaya ibune kula
Nyinar indah teng atine kula

Rama lan ibu
Sampean matahari enjing kula
Sampean wulan purnamae kula
Kula sanget sayang saking sampean

Ibu
Sampeyan kaya srengenge
Nyawani uripku

Aku arep menyang endi-endi
Tansah pengarepan ing ati

Muga-muga
Sampeyan seneng
Ing urip iki

Muga-muga sampeyan padha raharja
Ing urip mengko.

Katresnanmu

Katresnanmu kaya lampu
Lumra ing peteng ing wayah wengi.
Kurban ora tau berakhir
Sampeyan mesthi menehi katresnan marang aku.

mimi
kula mireng kabar
mimi nglairaken kula
rina wengi mimi dedonga
ngarepaken dumateng kula
supados kula gadah guna

Hampura
awit isun lahir ning dunia
ngrasa isun ngrasa
isun cuma nyusahken mimi
hampura kula mimi
hampura isun awit letik nyusahken mimi
hampura isun nyusahken mimi

  Puisi Kenangan Bareng Ibu Membuat Air Mata Menetes