close

Soal Penjaskes Kelas 11 Senam Ritmik

Senam irama atau disebut juga senam ritmik yaitu senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik dan lain sebagainya. senam irama menekankan pada irama, kelenturan tubuh, dan kontinuitas gerakan.

 
1. Kepala menengok ke kiri dan kanan secara bergantian, dengan dorongan tangan pada pipi termasuk dalam gerakan ….
a. Pemanasan
b. Inti
c. Pendinginan
d. Penutup
e. Dasar

Jawaban: A. Pemanasan
Pembahasan: Pemanasan ialah tahap permulaan sebelum melaksanakan senam ritmik. Fase ini diawali dengan kegiatan stretching, adalah perenggangan otot-otot tubuh dilanjutkan dengan gerakan dinamis pemanasan. Tujuan dari gerakan ini menghalangi kemungkinan cedera yang berbahaya. 

2. Waktu yang diperlukan dalam gerak pendinginan berkisar antara ….
a. 5 – 10 menit
b. 5 – 15 menit
c. 10 – 15 menit
d. 15 – 20 menit
e. 20 – 25 menit
Jawaban: A. 5 – 10 menit
Pembahasan: Pendinginan merupakan usaha untuk menurunkan keadaan badan dari kerja dengan intensitas yang tinggi secara bertahap dan teratur, agar kembali ke kondisi semula. Fase ini dijalankan selama 5 – 10 menit tergantung pada keperluan individu.

3. Langkah keseimbangan dalam senam irama disebut ….
a. Looppas
b. Ballanspas
c. Wallpass
d. Galooppas
e. Kruispas
Jawaban: B. Ballanspas
Pembahasan: Ballanspas atau langkah keseimbangan dimulai dengan berdiri dengan perilaku tegak, kemudian pada hitungan pertama langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian pada hitungan kedua kaki kanan menyusul melangkah kedepan. dikala tumit kaki kanan

4. Tekanan yang mesti diberikan pada senam irama adalah …. 
a. Kelincahan
b. Kelentukan tubuh
c. Keindahan
d. Keharmonisan
e. Kecepatan Gerakan
Jawaban: B. Kelentukan Tubuh 
Pembahasan: Tekanan yang harus diberikan pada senam irama ialah irama, kelentukan badan, dan kontinuitas gerakan.
 
5. Gerakan dalam senam irama umumnya dilaksanakan dengan gerak yang….
a. Kaku dan Cepat
b. Cepat dan Tepat
c. Fleksibel dan Patah-patah
d. Indah dan Lentur
e. Monoton dan Lama
Jawaban: D. Indah dan Lentur
Pembahasan: Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dikerjakan dengan irama musik, atau latihan bebas yang dijalankan secara berirama. Senam ritmik dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat ataupu  tidak menggunakan alat 

6. Ayunkan lengan kiri ke belakang diikuti kedua lutut menekuk. Gerakan ini ialah bentuk ….
a. ayunan dua lengan kesamping
b. ayunan satu lengan depan belakang
c. ayunan lengan ke samping
d. ayunan dua lengan silang di wajah bedan
e. variasi ayunan lengan
Jawaban: B. Ayunan satu lengan depan belakang
Pembahasan: Ayunan satu lengan depan belakang, dimulai dengan perilaku awal bangun tegak, melangkah, kedua lengan lurus kedepan. kemudian pada hitungan pertama ayun lengan kiri kebelakang dibarengi kedua lutut menekuk. Hitungan kedua ayunkan kembali tangan kiri kedepan. Setelah itu hitungan ketiga sampai keempat sama dengan hitungan satu dan dua hanya saja dikerjakan dengan tangan kanan. kerjakan latihan ini 6 x 4 dengan irama 4/4

7. Gerakan dalam senam ritmik yang bermaksud untuk menguatkan otot-otot tubuh dan melatih kerjasama gerak antara anggota badan  yakni gerakan ….
a. Pemanasan
b. Inti
c. Dasar
d. Pendinginan
e. Peregangan
Jawaban: B. Inti
Pembahasan: Gerakan inti ialah gerkan yang aktif dengan mengikuti alur tertentu. Gerakan inti bermaksud untuk menguatkan otot-otot badan dan melatih kerjasama gerak antar anggota badan.

8. Gerakan senam yang bermaksud menurunkan kerja jantung dan denyut nadi adalah ….
a. Pemanasan
b. Inti
c. Pendinginan
d. Peragangan
e. Dasar
Jawaban: C. Pendinginan
Pembahasan: Pendinginan ialah perjuangan untuk menurunkan intensitas dari kerja tubuh, menormalkan kerja jantung dan denyut nadi secara sedikit demi sedikit dan terorganisir agar kembali pada kondisi semula.

9. Merupakan usaha untuk menurunkan kondisi tubuh dari kerja dengan itensitas yang tinggi secara bertahap dan terencana, biar kembali ke keadaan semula, yakni tujuan dari gerakan ….
a. pemanasan
b. inti
c. dasar
d. pendinginan
e. peregangan
Jawaban: D. Pendinginan
Pembahasan: Pendinginan ialah perjuangan untuk menurunkan intensitas dari kerja badan, menormalkan kerja jantung dan denyut nadi secara sedikit demi sedikit dan terencana semoga kembali pada keadaan semula.
10. Salah satu bentuk aktivitas yang memadukan gerakan ayunan lengan, langkah kaki, dan gerakan anggota tubuh lainnya diadaptasi dengan irama hitungan/musik/lagu disebut selaku ….
a. acara senam
b. kegiatan gerak
c. acara fisik
d. senam ritmik
e. ketangkasan
Jawaban: D. Senam ritmik
Pembahasan:  Senam irama atau disebut senam ritmik yakni gerakan senam yang dijalankan dengan iringan musik, atau latihan bebas yang dikerjakan secara berirama. senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tidak memakai alat. Pada senam irama ditambahkan irama (ritme) serta menekankan pada irama, kelenturan badan, dan kontinuitas gerakan.
Jika terdapat kesalahan mohon sampaikan pada kolom komentar
Terima Kasih