close

Sejarah Kehidupan Di Bumi ( Kurun Senozoik )

Sejarah Kehidupan di Bumi ( Era Senozoik )
Era senozoik terbagi menjadi dua kurun, yakni Paleogendan Neogen. Saat ini insan berada dalam abad Neogen. Beberapa peristiwa yang berlangsung selama era senozoik yaitu selaku berikut.
1.    Peningkatan Keragaman Mamalia
Pada awal massa Paleoson, mamalia berskala kecil dan menyerupai tikus. Namun, pada massa Eosen, mamalia telah meningkat dan bermacam-macam.
Mamalia yang mampu hidup di udara diwakili oleh kelelawar, sedangkan paus dan lumba – lumba ialah mamalia yang hidup di maritim. Mamalia berkuku yang tinggal dihutan menjadi jenis herbivora dan menjadi mangsa oleh banyak jenis karnivora. Saat ini, banyak dari jenis herbivora dan karnivora pada akhir kurun Paleogon sudah punah
2.    Evolusi Primata
Primata awal di perkirakan berupa tupai kecil, lalu berkembang menjadi monyet kecil, dan kesannya menjadi kera. Kera yang berkembang selama era Miosen menghasilkan kelompok hominid permulaan, tergolong diantarana yakni kalangan manusia. Meskipun demikian, banyak didapatkan perbedaan antara insan dan kera. Contohnya, bentuk skeleton manusia yang dapat bangkit denga tegak. Pada kurun Pleistosen dijumpai insan sloth raksasa, berang – berang, serigala, bison, badak, mamut, dan mastodon.

  Rancangan Kebijakan Politik Luar Negeri