close

Persamaan Kuadrat yang Akar-akarnya 5 dan -2

Menyusun persamaan kuadrat yang akar x₁= 5 dan x₂= -2 adalah

(x – x₁)(x – x₂) = 0
(x + 2)(x – 5) = 0
x(x – 5) + 2(x – 5) = 0
x² – 5x + 2x – 10 = 0
     x² – 3x – 10 = 0
Kaprikornus persamaan kuadratnya yaitu x² – 3x – 10 = 0
  Persamaan dan Pertidaksamaan Linier