close

Pelestarian Aksara Sunda Antik

Aksara Sunda Kuno yang Harus Dilestarikan Pelestarian Aksara Sunda Kuno
Aksara Sunda Kanganga ialah salah satu identitas budaya Sunda

Setidaknya semenjak Abad XII masyarakat Sunda sudah usang mengenal karakter untuk menuliskan bahasa yang mereka gunakan. Namun pada awal kala kolonial, penduduk Sunda dipaksa oleh penguasa dan kondisi untuk meninggalkan penggunaan Aksara Sunda Kuna yang merupakan salah satu identitas budaya Sunda. Keadaan yang berjalan sampai kurun kemerdekaan ini menyebabkan punahnya Aksara Sunda Kuna dalam tradisi tulis masyarakat Sunda.

Pada simpulan Abad XIX hingga pertengahan Abad XX, para peneliti berkebangsaan abnormal (misalnya K. F. Holle dan C. M. Pleyte) dan bumiputra (misalnya Atja dan E. S. Ekadjati) mulai meneliti keberadaan prasasti-prasasti dan naskah-naskah bau tanah yang menggunakan Aksara Sunda Kuna.

Berdasarkan atas penelitian-penelitian sebelumnya, pada final Abad XX mulai timbul kesadaran akan adanya suatu Aksara Sunda yang merupakan identitas khas penduduk Sunda. Oleh sebab itu Pemda Provinsi Jawa Barat menetapkan Perda No. 6 tahun 1996 wacana Pelestarian, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda yang kelak digantikan oleh Perda No. 5 tahun 2003 perihal Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah.

Aksara Sunda Kuno yang Harus Dilestarikan Pelestarian Aksara Sunda Kuno

Sejarah Cadas pangeran Bahasa Sunda 
Saupama ti Sumedang rék ka Bandung, nepi ka Tanjungsari, tangtu ngaliwat tanjakan anu kacida panjangna, nyaé ta tanjakan Cadas Pangéran. Nu matak éta tanjakan disebut kitu, rada panjang sajarahna, malah supaya tétéla, leuwih hadé  ku urang dikanyahokeun, kumaha di lebah dinya kaayaanana ayeuna, baheulana jeung baheula pisan.

Aksara Sunda Kuno yang Harus Dilestarikan Pelestarian Aksara Sunda Kuno

Aksara Sunda Kuno yang Harus Dilestarikan Pelestarian Aksara Sunda Kuno

Dongeng Sunda Nyi Roro Kidul
Kacaritakeun praméswari Prabu Munding Wangi ngagaduhan putra istri, anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, jenegenana Déwi Kadita. Saking ku geulis-geulisna éta si putri dugi ka padanyebat Déwi Srangéngé. Pangna disebat Déwi Srangéngé

Aksara Sunda Kuno yang Harus Dilestarikan Pelestarian Aksara Sunda Kuno