close

Letak Batas Luas Iklim Bentang Alam Thailand

Letak Batas Luas Iklim Bentang Alam Thailand – Adalah Thailand dulu diketahui sebagai Siam hingga tanggal 11 Mei 1949. Kata ”Thai” mempunyai arti ”kebebasan” dalam bahasa Thailand, tetapi juga mampu merujuk kepada suku Thai, sehingga menimbulkan nama Siam masih dipakai di kelompok orang Thai khususnya kaum minoritas Tionghoa. Thailand juga dikenal sebagaiNegeriGajah Putih, alasannya gajah putih oleh penduduk Thailand dianggap keramat. Ada sebutan lain yakni negeri seribu kuil karena banyak kuil tempat peribadatan umat Budha di negeri ini.
Letak, Batas, Luas Thailand
1) Letak
Letak astronomis negara Thailand a diantara 5º LU – 21º LU dan 97º BT – 106º BT.
2) Batas
Batas geografis negara Filipina yaitu sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laos dan Myanmar
Sebelah Barat : Myanmar dan Laut Andaman
Sebelah Timur : Laos dan Kamboja
Sebelah Selatan :Malaysia dan Teluk Siam
Letak Batas Luas Iklim Bentang Alam Thailand Letak Batas Luas Iklim Bentang Alam Thailand
3) Luas
Luas daerah negara Thailand yakni 513.115 Km2.
Sebelumnya tentang Letak Batas Luas Iklim Bentang Alam Malaysia, mungkin mampu memperbesar wawasan anda.
Bentang Alam Thailand
Daerah Thailand dapat dibagi menjadi lima kawasan, adalah selaku berikut:
1) WilayahDataranTengah (Central PlainRegion) yangmerupakan dataran rendah aluvial, membentang dari utara kurang lebih sepanjang 480 km ke arah Pantai Siam. Daratan rendah ini ialah inti dari negara Thailand, dan mencakup dataran Sungai Chao Praya (MaenamChao Praya, yang sering juga disebut SungaiMenam), yang merupakan sungai yang paling besar di negara itu. Pada umumnya sungai-sungai di Thailand sering banjir paa waktu ekspresi dominan hujan. Daratan ini dapat dibagi menjadi dua bab, yaitu bagian hulu dan hilir.
2) Wilayah Pegunungan (Mountain Region), yang berada di bab utara terdiri atas rangkaian pegunungan yang membujur arah utara ke selatan dari perbatasan dengan Myanmar hingga ke Sungai Nan. Di tempat ini terdapat puncak-puncak yang tinggi yang tertinggi ialah Doi Inthanon (2.595 m) Umumnya tempat ini berhutan lebat. Di utara daerah ini dialiri oleh empat buah sungai (bagian dariChao Praya), ialah Sungai Ping, Sungai Wang, Sungai Yom dan Sungai Non, yang masing-masing mempunyai lembah-lembah yang sempit yang memungkinkan untuk diusahakan sebagai kawasan pertanian.
3) Wilayah Plato Korat, yang luasnya ada sepertiga dari luas seluruh negara ini. Daerah ini membentang dari bagian utara dan timur kota Nakhon Ratchasima (Korat) hingga di Sungai Mekong. Plato yang kering dan tidak subur ini tertutup oleh hutan-hutan dan sabana.
4) Wilayah Tenggara (South East Region), merupakan daerah sempit di sebelah tenggara dari Central Plain (dataran tengah). Merupakan ekspansi dari daratan rendah bukit-bukit Cardamon dari Kamboja.
5) Wilayah Jazirah (Peninsular Region), berada di sebelah selatan dari wilayah Thailand. Di kawasan ini terdapat tanah genting, ialah tanah yang menyempit yang diapit oleh dua laut. Tanah genting tersebut berjulukan Tanah Genting Kra. Di daerah ini keadaannya berbukit-bukit dengan lembah yang kecil-kecil dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Siam.
Iklim Thailand
Iklim di Thailand adalah tropis muson. Terdapat perbedaan yang jelas antara musim kemarau dan demam isu penghujan. Musim penghujan berlangsung dari Mei hingga September, sedangkan demam isu kemarau berlangsung Oktober hingga April.
Sekian mengenai Letak Batas Luas Iklim Bentang Alam Thailand, agar ini dapat berfaedah.