close

Kisah Qarun Surah Al Qasas Ayat 79-82 – Tafsir & Makna

Surah Al Qasas, ayat 79-82, mengisahkan kisah Qarun yang memberikan pelajaran berharga tentang kesombongan, kesengsaraan, dan pentingnya iman dan kesabaran dalam menghadapi godaan dunia. Kisah ini menyoroti bahaya tergoda oleh kekayaan serta pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Poin Penting: Kisah Qarun dalam surah Al Qasas ayat 79-82 memberikan pelajaran tentang kesombongan dan keserakahan … Read more

Kandungan Quran Surat Al-Hujurat Ayat 10-13: Persaudaraan Umat

Surat Al-Hujurat ayat 10-13 mengandung pesan penting tentang persaudaraan dan etika sosial dalam agama Islam. Ayat ini menekankan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara dan harus saling damai di antara mereka. Mereka juga diingatkan untuk bertakwa kepada Allah agar mendapatkan rahmat-Nya. Poin Penting: Ayat 10-13 Al-Hujurat menekankan pentingnya persaudaraan dan etika sosial dalam agama Islam. Ayat … Read more