close

Buatlah Kalimat Dengan Kata Bergerak Dan Bertelur

Kalimat yaitu satuan bahasa yang mengungkapkan sebuah hasil anutan dan perasaan. Kalimat terbagi menjadi dua, yakni kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Kalimat sederhana disebut juga dengan kalimat simpleks, ialah kalimat yang cuma berisikan satu subjek dan satu predikat
Bergerak ialah ciri khas makhluk hidup. 
Setiap makhluk hidup mempunyai organ gerak yang terdiri dari organ gerak pasif dan aktif. 
Buatlah kalimat dengan kata bergerak! 
Jawab. Berikut ini ialah pola kalimat dengan kata bergerak. 
1.
Ikan memakai siripnya untuk bergerak
2.
Bergerak ialah ciri dari makhluk hidup. 
3.
Ciri makhluk hidup ialah bergerak, bernapas, dan meningkat biak. 
4.
Air bergerak dari daerah yang tinggi menuju kawasan yang rendah. 
5.
Udara bergerak dari daerah yang cuek menuju tempat yang lebih panas. 
6.
Kaki kanguru bergerak dengan sangat lincah. 
7.
Lidah ular bergerak dengan cepat untuk mencium bacin mangsanya. 
8.
Telinga gajah senantiasa bergerak dan dikibas-kibaskan untuk menghalau binatang-binatang kecil. 
9. 
Penari itu bergerak lincah mengikuti irama musik. 
10.
Tumbuhan bergerak walaupun sungguh lambat. 

Kalimat Dengan Kata Bertelur

adalah satuan bahasa yang mengungkapkan suatu hasil pemikiran dan perasaan  Buatlah Kalimat Dengan Kata Bergerak dan Bertelur

Bertelur merupakan salah satu cara meningkat biak. Berikut ini merupakan acuan kalimat dengan kata bertelur. 
  1. Ayam meningkat biak dengan cara bertelur
  2. Ayam kampung itu sedang bertelur di sarangnya. 
  3. Bebek, burung, ayam, dan bebek ialah acuan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 
  4. Ikan salmon bertelur di air tawar kemudian jika sudah besar berenang di lautan. 
  5. Katak bertelur di tepi sungai. 
  Sebutkan Ciri-Ciri Pyrrophyta (Tanaman Lumut)!
Pembahasan 

Kalimat Dengan Kata Cerah

11.
Cuaca hari ini sangat cerah
12.
Hari ini sepertinya cerah sesudah sepekan kemarin hujan turun terus menerus. 
13.
Wajahnya cerah dan berbunga-bunga mendengar gosip itu. 
14.
Cuaca hari ini kadang mendung kadang cerah. 
15.
Cahaya matahari menciptakan suasana begitu cerah. 

Kalimat Dengan Kata Berkembang Biak

16.
Ular berkembang biak dengan cara bertelur. 
17.
Proses berkembang biak gajah sangatlah lambat. 
18.
Ikan salmon berkembang biak dengan cara bertelur di air tawar. 
19.
Domba dan sapi meningkat biak dengan cara melahirkan. 
20.
Setiap makhluk hidup memiliki ciri bisa berkembang biak. 

Kalimat Dengan Kata Bernafas

21.
Manusia membutuhkan udara untuk bernafas
22.
Ketika bernafas insan dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. 
23.
Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernafas. 
24.
Manusia bernafas dengan paru-paru. 
25.
Ikan bernafas dengan memakai insan. 
26.
Sebagian makhluk hidup mampu bernapas melalui kulitnya. 
27.
Tumbuhan mampu memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan dikala kita bernapas. 
28.
Ketika insan bernapas, udara masuk ke dalam paru-paru. 
29.
Apabila kita tidak bernapas selama 5 menit lebih, maka badan akan kekurangan oksigen. 
30.
Manusia tidak mampu bernafas di dalam air. 

Kalimat Dengan Kata Makhluk Hidup

31.
Makhluk hidup membutuhkan masakan untuk melangsungkan kehidupannya. 
32.
Bumi dipenuhi dengan makhluk hidup baik di daratan maupun di lautan. 
33.
Makhluk hidup berkembang biak semoga jenisnya tidak punah. 
34.
Banyak makhluk hidup yang sungguh kecil yang tak tampakoleh mata insan. 
35.
Makhluk hidup memiliki sel. 
36.
Makhluk hidup di dunia ini beragam jenisnya maupun makanannya. 
37.
Sebagian makhluk hidup meningkat biak dengan cara membelah diri. 
38.
Makhluk hidup memiliki selaput plasma yang membedakannya dari benda mati. 
39.
Hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. 
40.
Makhluk hidup yang meningkat biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar.