close

Bagaimana Proses AngkutanPada Tanaman Lumut?

Bagaimana proses angkutanpada tanaman lumut?

Jawab

Proses transportasi pada lumut yaitu air diserap oleh rizoid dengan cara imbibisi, kemudian diedarkan ke seluruh bagian badan melalui proses osmosis dan difusi.


Pembahasan

Imbibisi ialah masuknya air pada ruang interseluler dari fokus rendah menuju konsentrasi tinggi. 


Osmosis ialah difusi air yang melintasi membran semipermeabel dari kawasan dimana air lebih banyak ke kawasan dengan air yang lebih sedikit.


Sedangkan yang dimaksud dengan difusi yaitu berpindahnya sebuah zat dalam suatu pelarut.


Lumut merupakan flora sederhana. Tumbuhan ini tidak memiliki batang, akar, maupun daun yang sejati. Lu mau juga tidak memiliki pembuluh angkut baik itu xilem maupun floem.


Lumut bisa hidup di nyaris seluruh permukaan di bumi terutama di tempat-tempat yang lembap dan lembab.


Terimakasih sudah berkunjung ke pantuncinta2000. Semoga menolong


  Pada awal terjadinya siklus Calvin, CO₂ atmosfer memasuki stomata daun