close

apabila terpelihara lidah niscaya dapat daripadanya faedah

apabila terpelihara lidah niscaya dapat daripadanya faedah – Maksud isi gurindam “jika terpelihara pengecap, niscaya mampu daripadanya manfaat” adalah jika kita waspada mengatakan akan banyak manfaatnya.

Apabila terpelihara pengecap, artinya kita harus mempertahankan lidah kita atau hati-hati dalam berbicara.

Faedah, artinya faedah. Gurindam yakni salah satu puisi usang yang isinya sarat dengan nilai budpekerti dan agama. Pada gurindam, baris pertama dan baris kedua ialah satu kesatuan yang mempunyai arti atau makna. Berbeda dengan pantun, yang baris pertama dan kedua, ialah sampiran atau pengirim . Tetapi baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun yang bahu-membahu.

Pembahasan
Ciri-ciri gurindam adalah

terdiri atas dua baris dalam sebait  dan tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata.
tiap baris mempunyai rima sama atau bersajak A-A, B-B, C-C, dan seterusnya
satu kesatuan yang utuh yang pada baris pertama berisi soal, duduk perkara, atau perjanjian  dan pada baris kedua berisi tanggapan, akibat dari problem atau perjanjian  pada baris pertama. (isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua) Detil Jawaban 
Kelas: VII 

Mapel: Bahasa Indonesia 

Bab: Mewarisi Nilai Luhur dan Mengkreasikan Puisi Rakyat (bagian 5) 

Kode; 7.1.5 

Kata kunci: maksud isi bila terpelihara pengecap, maksud gurindam apabila terpelihara pengecap

  hukum memuat peraturan peraturan berupa perintah dan larangan