close

Air Tanah Dan Air Permukaan Serta Keuntungannya

Air Tanah dan Air Permukaan serta Manfaatnya – Adalah mari kita diskusikan dengan bahan dibawah ini:
Air Tanah
Air tanah yakni bagian air yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah yang berada di litosfer jumlahnya sekitar 0,62% dari seluruh hidrosfer. Berdasarkan tempatnya, air tanah digolongkan menjadi dua bagian, yakni air tanah dangkal (soil water) dan air tanah dalam (ground water).
Air Tanah dan Air Permukaan serta Manfaatnya Air Tanah dan Air Permukaan serta Manfaatnya
Air tanah dangkal yaitu air tanah yang terdapat dalam pori-pori lapisan tanah paling atas yang ada hanya pada isu terkini hujan. Air tanah dalam yaitu air tanah yang terdapat di antara dua lapisan yang kedap air (akuifer). Air tanah mempunyai banyak sekali kegunaan bagi kehidupan insan, antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan kebutuhan pertanian, contohnya pengairan sawah.
Sungai
Sungai ialah massa air tawar yang mengalir pada sebuah lembah secara alamiah dari sumbernya yang bermuara ke danau, rawa, atau maritim. Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu keseluruhan wilayah yang airnya berpelepasan pada sungai utama (sungai induk) bersama dengan belum dewasa sungainya. Misalnya, DAS Kapuas, DAS Serayu, dan DAS Ci Manuk.
Danau
Danau yakni sebagian permukaan bumi (daratan) yang berbentuk cekungan dengan ukuran relatif luas yang ialah tempat penampungan air yang berasal dari air hujan, sungai, air tanah, dan mata air. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan menjadi enam macam, yaitu selaku berikut.
a. Danau Vulkanik, yaitu danau yang terbentuk alasannya adalah letusan gunungapi yang sangat kuat. Pada dikala gunung meletus dengan berpengaruh, kerucut gunungapi mampu terlempar sehingga pada bidang letusan akan terbentuk cekungan besar. Misalnya, Danau Kalimutu (Flores) dan Danau Batur (Bali).
b. Danau Tektonik, ialah danau yang terbentuk alasannya proses tektonisme atau pergantian lapisan kulit bumi. Patahnya lapisan kulit bumi menjadikan sebagian lapisan kulit bumi mengalami penurunan. Jika daerah tersebut terisi air, terbentuklah danau tektonik. Misalnya, Danau Poso dan Danau Towuti (Sulawesi), serta Danau Singkarak dan Danau Maninjau (Sumatra).
c. Danau Tektovulkanik, ialah danau yang terbentuk dari adonan tenaga vulkanik dan tektonik. Misalnya, Danau Toba dan Danau Ranau (Sumatra).
d. Danau Buatan atau Waduk, adalah danau yang terjadi sebab adanya anutan sungai yang sengaja dibendung oleh insan. Misalnya, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Karangkates, dan Waduk Jatiluhur.
Air Tanah dan Air Permukaan serta Manfaatnya Air Tanah dan Air Permukaan serta Manfaatnya
e. Danau Karst (Dolina), yaitu danau yang terbentuk sebab larutnya batuan kapur oleh air secara kimiawi. Danau ini cuma mampu ditemui di tempat karst atau kapur, seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta.
f. Danau Gletser, ialah danau yang terbentuk oleh abrasi gletser dan membentuk cekungan. Misalnya, The Great Lake di Amerika Utara. Danau mampu menunjukkan manfaat bagi insan, antara lain selaku selaku pembangkit tenaga listrik, kawasan wisata dan olahraga, sumber irigasi, kawasan kecerdikan daya ikan air tawar, dan pencegah banjir.
Sebelumya mengenai Macam Macam Klasifikasi Sungai ini mampu menmabah wawasan anda.
Rawa
Rawa yaitu tanah berair yang senantiasa digenangi air secara alami alasannya sistem pelepasan air (drainase) yang jelek atau karena letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Rawa mampu dikelompok kan menjadi dua macam, yakni selaku berikut.
a. Rawa Pantai, ialah rawa berlumpur yang terletak di tepi pantai dan dipengaruhi pasang surut air bahari.
b. Rawa Pedalaman, ialah rawa yang terbentuk jauh yang keadaan airnya dipengaruhi oleh air hujan. Manfaat dari rawa bagi kehidupan insan adalah, dapat ditanami padi, menciptakan kayu, daerah budi daya ikan, tempat pemukiman dengan rumah bertiang tinggi dan perahu transportasinya.
Air Tanah dan Air Permukaan serta Manfaatnya Air Tanah dan Air Permukaan serta Manfaatnya