close

Acuan Kesuksesan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara Pada Bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Hankam, Dan Sosial Budaya

CONTOH KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASAS WAWASAN NUSANTARA PADA BIDANG POLITIK, HUKUM, EKONOMI, HANKAM, DAN SOSIAL BUDAYA
Sebelum kita berlanjut ke acuan  kesuksesan,ketidakberhasilan, argumentasi ketidakberhasilan  pelaksanaan asas wawasan nusantara pada bidang politik, hukum, ekonomi, hankam, dan sosial budaya ada baiknya kita terlebih dahulu mempelajari tentang asas pengetahuan nusantara
Apasih pengetahuan nusantara itu? Wawasan nusantara ialah ketentuan yang mesti dipatuhi supaya tetap setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia kepada komitmen bersama. Berikut ialah asas dari wawasan nusantara
a. kepentingan yang serupa
b. keadialan.
c. kejujuran.
d. solidaritas.
e. kerjasama
f. kesetiaan
berikut ialah  Contoh kesuksesan pelaksanaan asas pengetahuan nusantara pada bidang politik, aturan, ekonomi, hankam, dan sosial budaya
CONTOH KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASAS WAWASAN NUSANTARA PADA BIDANG POLITIK
Terdapat keleluasaan dalam berpolitik dan keaktifan pemerintah dalam pemerataan pemerintahan dan tidak adnya kasus penolakan dari rakyat.
Terciptanya persatuan dan kesatuan di setiap suku agama ras dan kalangan
CONTOH KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASAS WAWASAN NUSANTARA PADA BIDANG  HUKUM
Telah dilaksanakannya uu oleh seluruh rakyat dan tidak pandang bulu dalam penegakan aturan yang adil.
Terciptanya kehidupan di masarakat yang kondusif tentram serta damai.
CONTOH KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASAS WAWASAN NUSANTARA PADA BIDANG EKONOMI
Terlaksanakannya pemerataan penciptaan lowongan kerja gres yang menjadi taktik pemerintah agar kesenjangan ekonomi di lingkungan masyarakat tidak terjadi serta kemakmuran rakyat akan meningkat.
Berhasil membangun ekonomi penduduk pada sector perjuangan kecil menengah dan micro
CONTOH KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASAS WAWASAN NUSANTARA PADA BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN (HANKAM)
Diadakannya aktivitas ronda malam atau siskamling supaya tercipta lingkungan masyarakat yang aman.
Terbentuknya sdm yang unggul dalam sector pertahanan dan keamanan di tni dan kepolisian.
Di adakannya aktivitas bela Negara.
CONTOH KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASAS WAWASAN NUSANTARA PADA BIDANG SOSIAL BUDAYA
Suksesnya aktivitas belajar mengajar daring ( dalam jaringan) agar dapat meminimalkan waktu dan ongkos