close

Seberapa Kreatifkah Kita?

Sebuah buku unik menurut aku sih ehehhhe… buku yang memperlihatkan pandangan baru dan juga pengetahuan yang penting bagi aku..
Dalam buku yang berjudul “TITIK” karya Irwandi Zakaria, aku banyak terjaga dan juga tau apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menyaksikan kedepan.
Salah satunya pembahasan yang aku telah tulis judulnya diatas … 
yaaaah… SEBERAPA KREATIFKAH KITA??
Dalam buku ini Irwandi Zakaria menerangkan apa yang sudah di kemukakan oleh Randsepp yang mungkin mampu menjadi parameter perihal seberapa kreatifkah kita.
Berikut ciri-ciri yang dijelaskan Ransepp wacana orang kreatif :
A. Sensitif terhadap banyak sekali duduk perkara.
B. Mampu menciptakan sejumlah ide besar.
C. Fleksibel
D. Keaslian
E. Mau menyimak perasaan.
F. Mempunyai keterbukaan pada gejala bawah sadar
G. Mempunyai motivasi.
H. Bebas dari rasa takut gagal.
I. Mampu berkonsentrasi.
J. Mempunyai kesanggupan memilih.
Sebenarnya seberapa pentingkah suatu kreativitas dalam hidup ini ?
Di antara sekian jawaban yang mungkin mampu kita berikan untuk pertanyaan tersebut adalah :hanya orang yang kreatiflah yang bisa bertahan hidup untuk menjadi pemenang dalam kehidupan. Seberapa kecil pun kreativitasnya, orang yang inovatif senantiasa melahirkan sesuatu yang baru. Itulah kreativitas. 
Para pakar terbaru menyebutkan kondisi orang-orang inovatif sebagai eksklusif yang suka keluar dari zona tenteram.
Mereka senantiasa ingin mendapatkan sesuatu yang gres dalam hidupnya. Penggalaman-penggalaman yang menantang kehidupan untuk memecahkan dilema dengan cara pandang yang berlainan dengan apa yang telah umumdilakukan oleh orang sekitanya.
Marilah bersiap untuk itu semua.
Mari bekerja keras dan melahirkan kembali diri ini menjadi insan yang inovatif.
“Kreatifitas Hanya  1 % dan yang lainnya ialah jerih payah untuk merealisasikan mimpi” 

(Albert Einstein)
itulah isi dari buku yang aku baca hari ini.. semoga terinspirasi yah.. hmmmmmmmmmmm
Nah.. bagaimana apakah kita telah siap menjadi langsung yang inovatif mulai hari ini?
Semangat dan berubahlah menjadi eksklusif yang lebih baik dari hari kemarin..
Sumber bacaan buku :
“TITIK” Oleh : Irwandi Zakaria. halaman : 24-27.
wallahu a’lam..