close

Citraan Dalam Puisi Serta Jenis Dan Contohnya

Citraan Dalam Puisi Serta Jenis Dan Contohnya – Banyak hal yang turut menentukan keindahan puisi, salah satunya adalah citraan. Citraan ialah kesan yang tertangkap dalam kalimat atau baris-baris puisi. Citraan mampu bisa kita rasakan lewat panca indera kita. Citraan digunakan dalam puisi dengan tujuan untuk memperkuat kesan puisi, sehingga dikala membaca puisi, seperti kita mampu menyaksikan, mendengar, merasa, mencium, dan meraba apa yang tertulis dalam puisi secara nyata.

Citraan Dalam Puisi Serta Jenis Dan Contohnya  CITRAAN DALAM PUISI SERTA JENIS DAN CONTOHNYA

Macam-macam citraan puisi
Macam citraan dalam puisi yakni,  citraan penglihatan ( visual ), citraan pendengaran (auditit), citraan taktil, citraan penciuman, citraan gerak , dan citraan pengecapan/pencecapan. Berikut klarifikasi lebih rincian ihwal macam-macam citraan dalm puisi.

1. Citraan Penglihatan (visual )
Citraan pandangan ialah citraan yang menawarkan rangsangan kepada indra penglihat (melalui mata) sehingga seolah olah kita bisa menyaksikan hal yang tertulis secara kasatmata.

Contoh :
Padang ilalang membentang di sepanjang jalan

2. Citraan Pendengaran (auditit)
Citraan indera pendengaran ialah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau memakai bunyi bunyi. Dengan citraan ini pembaca akan mendapatkan kesan suara atau bunyi dari lirik puisi.

Contoh :
Semerdu kicauan burung di pucuk cemara, suaramu merasuki kespian jiwaku

3. Citraan taktil (Tactile Imagery)
Citraan taktil ialah citraan yang menjadikan kesan yang mampu dihayati dengan indra peraba / perasaan

Contoh:

Cintamu selembut sutra, meluluhkan kerasnya hatiku.

4. Citraan penciuman

Citraan penciuman ialah citraan yang mampu dinikmati melalui indra pencium

Contoh: 

Semerbak melingkupi ruang hati, dikala kau hembuskan nafas cintamu

5. Citraan gerak

Citraan gerak yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang bergerak  ataupun tidak bergerak tetapi dilukiskan dapat bergerak. Bisa berupa benda hidup atau mati.

  Teknik Pengutipan Dalam Penulisan Karya Ilmiah

Contoh :  

Sang penari gemulai menyibak tirai
Melambai daun-daun itu tertiup bayu

6. Citraan pengecapan

Citraan lidah yakni citraan yang memakai citra angan indra pengecap

Contoh: 

Cintamu cantik mengisi hatiku

Pahit pekat tetap kau jalani dalam kebisuan
Selamat Belajar … !!! 🙂