close

Angket Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih yang biasanya diatur secara formal. Menuturut Devito (1989) komunikasi interpersonal ialah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau kalangan kecil orang, dengan aneka macam dampaknya dan dengan potensi untuk menunjukkan umpan balik segera (effendy, 2003,30). sedangkan menurut mulyana (2002) komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang terjadi hanya dua orang, mirip suami istri, dua sejawat, guru dan siswa.
tujuan dari komunikasi interpersonal ialah :

  1. memperoleh diri sendiri
  2. mendapatkan dunia luar
  3. membentuk dan mempertahankan korelasi yang sarat arti.
  4. sebagai permainan dan mencari kesenangan
  5. untuk menolong orang lain.
suatu komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila ada keterbukaan, tenggang rasa, daya dukung, sikap nyata dan kesetaraan (devito, 1997: 259-264).
  1. keterbukaan : dalam komunikasi keterbukaan harus ada bila ingin komunikasi ini berjalan dengan baik.
  2. empati : komunikator harus mampu bersikap tenggang rasa
  3. daya dukung : komunikator harus saling dukung dengan yang lain. 
  4. sikap kasatmata : dalam komunikasi mesti menanampkan perilaku nyata 
  5. kesetaraan
Para peneliti banyak mengangkat tema ini. berikut ini teladan dari angket wacana komunikasi interpersonal.

http://eprints.ums.ac.id/45823/34/Lampiran-Lampiran.pdf

  Download Aplikasi Raport Kelas 6 SD Kurikulum 2023 Semester 1 Terbaru 2023 Mudah Pengisian