close

Nama-nama Unsur Periodik

Nama-Nama Unsur Periodik dalam Bahasa Indonesia yang Mudah Dipahami Pernah lihat tabel periodik di pelajaran kimia? Tabel penuh dengan lambang dan nama unsur itu sebenarnya adalah kumpulan unsur pembentuk segala sesuatu di dunia kita, lho! Tapi pernahkah terbesit pertanyaan, apa sebenarnya nama-nama unsur periodik itu dalam Bahasa Indonesia? Artikel ini akan membahas tentang nama-nama unsur … Read more