close

Sebutkan Jenis-Jenis Barang Berdasarkan Wujudnya! Berikan Misalnya?

Sebutkan jenis-jenis barang berdasarkan wujudnya! Berikan misalnya?

Jawab

Menurut wujudnya barang dibedakan menjadi dua, ialah sebagai berikut.

  1. Barang konkret/material. Yaitu barang yang mempunyai sifat kasatmata mampu dicicipi memakai panca indra manusia, dapat disentuh, diraba, dilihat, dirasa, dan lain sebagainya. adapun secara biasa yang dimaksud barang nyata ialah semua jenis barang yang berwujud.

  2. Barang abstrak/immaterial. Yaitu barang atau benda yang tidak berwujud atau tidak mempunyai wujud, tetapi barang absurd yang mempunyai nilai secara irit. Barang atau benda tersebut disebut dengan jasa. Barang abstrak tidak mampu dicicipi dengan panca indra yang dimiliki insan.


Pembahasan

Kebutuhan insan meliputi keperluan terhadap benda-benda yang faktual maupun yang tidak konkrit. Benda nyata yakni seluruh benda yang dapat dilihat oleh mata dicium oleh indera penciuman dan mampu diraba. 


Seluruh yang kita lihat di rumah di sekolah, dan di alam semesta ini ialah bunda benda kasatmata. Contohnya adalah piring, sabun, mainan, gelas, buku, sendok, pakaian, sepatu, kuliner dan minuman.


Selain kebutuhan kepada benda-benda aktual, manusia juga memerlukan benda absurd. Benda absurd ini disebut juga dengan jasa. Misalnya seseorang memerlukan jasa tukang cukur, jasa menjahit, jasa travelling dan lain sebagainya.


  Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) telah berlaku sejak 2016. Tujuan pemberlakuan mea di kawasan Asia tenggara adalah