close

Sebutkan Contoh Sikap Atau Sikap Positif Yang Merefleksikan Pengamalan Sila Keempat Pancasila!

Sebutkan contoh sikap atau sikap positif yang merefleksikan pengamalan sila keempat Pancasila!

Jawab

Berikut ini teladan perilaku atau perilaku konkret yang merefleksikan pengamalan sila keempat Pancasila, yakni:

  1. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang.

  2.  menghargai perbedaan pendapat

  3. Mengutamakan asas kekeluargaan dalam bermusyawarah

  4. Menerima hasil musyawarah yang sudah disepakati

  5. Tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain

Pembahasan

Musyawarah merupakan salah satu nilai yang terkandung didalam Pancasila.  musyawarah ialah wujud kekeluargaan yang sangat dijunjung oleh bangsa Indonesia. 


Guna menghadapi situasi ketika ini

Dengan bermusyawarah kita akan menerima aneka macam ide yang baik. Ide-pandangan baru tersebut dikumpulkan dan diambil mana yang terbaik. Sehingga suatu permasalahan mampu dihadapi bareng . Dan mencari jalan keluarnya melalui akad bareng .


  Pelajaran Pkn: Wawasan Nusantara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia