close

Bagaimana Sikap Yang Bagus Dikala Temanmu Meminta Izin Beribadah?

Bagaimana sikap yang bagus dikala temanmu meminta izin beribadah? Jawab Mengizinkannya untuk beribadah. Pembahasan Apabila ada sobat kita yang mau minta izin untuk beribadah, maka kita mesti mengisi cuma untuk beribadah. Ibadah ialah salah satu ciri khas penduduk Indonesia yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha esa. Seseorang tidak boleh menghalangi orang lain melaksanakan ibadah nya. … Read more

Bagaimana Sikapmu Ketika Ada Sahabat Yang Memerlukan Pinjaman?

Bagaimana sikapmu ketika ada sahabat yang memerlukan pinjaman? Jawab Kita membantunya sesuai kemampuan. Pembahasan Membantu orang lain merupakan salah satu wujud dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yakni nilai dari sila kedua Pancasila.  Contoh lain dari penerapan sila ke-2 beliau lah membantu sobat yang kesusahan, menawarkan tunjangan kepada orang yang memerlukan, menjenguk sahabat yang … Read more

Apakah Isi Pidato Tersebut?

Bacalah teks pidato berikut dengan saksama! Hadirin yang berbahagia, Dia yakni Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan Ibu Kartini. Beliau adalah sosok hero yang sungguh berjasa bagi kaum wanita Indonesia. Pada zaman dulu, kaum wanita memiliki derajat yang rendah dibandingkan kaum pria. Wanita dipandang selaku kaum yang lemah dan juga dianggap sebagai pramusaji para … Read more

Sebutkan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Pertama Pancasila!

Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila! Jawab: Nilai ketuhanan yang maha esa mengandung arti pengukuhan dan akidah bangsa kepada adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Melalui nilai ini menyatakan bangsa Indonesia ialah bangsa yang religius bukan bangsa yang atheis. Nilai ketuhanan juga mempunyai arti adanya pengukuhan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan … Read more

Berikan Acuan Penerapan Nilai Sila Kedua Pancasila!

Berikan acuan penerapan nilai sila kedua Pancasila! Jawab  Berikut ini ialah pola penerapan sila kedua Pancasila. Mengakui persamaan derajat,, dan keharusan asasi setiap insan tanpa membedakan. Mengakui dan memperlakukan insan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang maha esa. Mengembangkan perilaku saling mencintai sesama insan. Tidak semena-mena kepada orang lain. Gemar melaksanakan kegiatan … Read more

Sikap Yang Mencerminkan Sila Pertama Pancasila Ialah..

Perilaku yang merefleksikan sila pertama Pancasila yaitu.. Tidak membeda-bedakan teman Toleransi dalam beragama Hidup rukun Tolong menolong teman yang sedang kesusahan Pembahasan Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang maha esa. Hal tersebut merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman terhadap Tuhan yang maha esa. Keimanan tersebut mesti diwujudkan dalam bentuk ketakwaan. Yakni dengan menjalankan … Read more

Perhatikan Pernyataan Berikut! Menerapkan Perilaku Toleransi Antar Umat Beragama. Menghormati Sobat Yang Beribadah.

 Perhatikan pernyataan berikut! Menerapkan perilaku toleransi antar umat beragama. Menghormati sahabat yang beribadah. Menjauhi sobat yang berlainan agama. Berbohong pada teman. Perilaku yang merefleksikan sila pertama Pancasila ditunjukkan oleh nomor… 1 dan 2 1 dan 4 2 dan 3 3 dan 4 Pembahasan Contoh penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila yakni dengan bertoleransi kepada antar umat … Read more

Dengan Teman Yang Berlawanan Agama, Kita Harus….

 Dengan teman yang berlawanan agama, kita harus…. Mengejek Bertoleransi Merendahkan Bertengkar Pembahasan Sebagai bangsa yang majemuk, kita mesti mempertahankan perbedaan. Salah satu perbedaan yang ada di Indonesia dalam perbedaan agama.  Dalam merespon perbedaan tersebut, warga negara mesti saling menghormati dan menghargai, tidak memaksakan kehendak, dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.  Untuk meraih hal tersebut … Read more

Salah Satu Nilai Kemanusiaan Yang Dapat Kita Berikan Untuk Penduduk Yaitu…

 Salah satu nilai kemanusiaan yang dapat kita berikan untuk penduduk yaitu… Demo Gotong royong Bakti sosial Penghargaan Pembahasan Salah satu penerapan nilai Pancasila yakni dengan cara menolong orang lain yang sedang kesulitan. Hal tersebut merefleksikan nilai kemanusiaan. Salah satu cermin menolong insan yang salah dengan bakti sosial. Misalnya dengan membagi-bagikan sembako, pakaian, maupun dukungan terhadap … Read more

Sila Pertama Pancasila Berkaitan Dengan Kekerabatan Manusia Kepada…

Sila pertama Pancasila berkaitan dengan kekerabatan manusia kepada… Jawab Tuhan Yang Maha esa Pembahasan Sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha esa. Yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Hal tersebut merupakan wujud kekerabatan manusia kepada penciptanya. Sila pertama ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia merupakan warga negara yang yakin kepada Tuhan. … Read more

Gemar Melakukan Kegiatan Kemanusiaan Merupakan Nilai Yang Terkandung Dalam Sila… Pancasila.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan merupakan nilai yang terkandung dalam sila… Pancasila. Jawab Kedua Pembahasan Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya dengan saling membantu, membantu, menghargai sesama manusia. Salah satu penerapan dari sila kedua yakni menolong sobat yang sedang kesulitan, membantu orang yang terkena bencana alam, mengadakan bakti … Read more