close

Rangkuman Fisika Kelas 10 Bagian 7 Aturan Newton Pada Gerak Lurus Sekolahmuonline.Com

Rangkuman Fisika Kelas 10 Bab 7 Hukum Newton pada Gerak Lurus sekolahmuonline.com. Para pembaca Sekolahmuonline, berikut ini Sekolahmuonline suguhkan rangkuman atau ringkasan mata pelajaran Fisika kelas 10 Bab 7 yang membahas Hukum Newton pada Gerak Lurus. Silahkan dibaca dan dipelajari, agar berfaedah. Membantu mempermudah Anda dalam berguru Fisika secara berdikari. Jika memperoleh kesusahan, diskusikan dengan sobat berguru atau guru fisika di kelasmu.
 berikut ini Sekolahmuonline sajikan rangkuman atau ringkasan mata pelajaran Fisika kelas  Rangkuman Fisika Kelas 10 Bab 7 Hukum Newton pada Gerak Lurus   sekolahmuonline.com
Fisika kelas 10 Bab 7 Hukum Newton pada Gerak Lurus terdiri dari tiga aktivitas pembelajaran, yaitu:
– Pertama : Hukum-Hukum Newton wacana Gerak
– Kedua: Berbagai Jenis Gaya
– Ketiga: Penerapan Hukum-Hukum Newton ihwal Gerak

Rangkuman Fisika Kelas X Bab 7 Hukum Newton pada Gerak Lurus

Rangkuman atau ringkasan di bawah ini dihidangkan per aktivitas pembelajaran. Masing-masing kegiatan pembelajaran telah disebutkan di atas.

A. Rangkuman Kegiatan Pembelajaran 1: Hukum-Hukum Newton perihal Gerak

1. Gerak ialah pergantian kedudukan sebuah benda kepada titik acuan. Titik teladan sendiri dapat berbentuktitik permulaan posisi benda, titik daerah pengamat atau suatu posisi lain yang dijadikan teladan. Oleh karena itu bergantung pada titik teladan, dan gerak bersifat relatif.

2. Hukum-hukum Newton perihal gerak benda (dalam hal ini benda yang bergerak lurus) terdiri atas :
a. Hukum I Newton βˆ‘ 𝑭 = 0
β€œJika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus membisu, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus”

Pada Hukum I Newton berlaku untuk benda yang membisu (v = 0) dan benda yang bergerak lurus beraturan GLB (v = konstan)

b. Hukum II Newton βˆ‘ 𝑭 = m . a
β€œPercepatan (a) yang dihasilkan oleh resultan gaya (βˆ‘ 𝐹) yang melakukan pekerjaan pada sebuah benda sepadan dan searah dengan resultan gaya tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa benda (m)”
Pada Hukum II Newton berlaku untuk benda yang mengalami Gerak Lurus Berubah Beraturan GLBB (a = konstan)

c. Hukum III Newton βˆ‘ π…πšπ€π¬π’ = βˆ’ βˆ‘ π…π«πžπšπ€π¬π’
β€œSetiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan.”

d. Sifat-sifat gaya agresi-reaksi yakni sama besar, terletak dalam satu garis kerja, bertentangan arah, dan bekerja pada dua benda yang berbeda.

B. Rangkuman Kegiatan Pembelajaran 2: Berbagai Jenis Gaya

1. Gaya berat merupakan gaya yang dimiliki setiap benda balasan dampak medan gravitasi yang arahnya selalu tegak lurus menuju pusat gravitasi.

2. Gaya wajar ialah gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh.

3. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akhir kekasaran dua permukaan benda yang saling bersinggungan. Komponen gaya gesek selalu sejajar dengan bidang sentuh dan arahnya senantiasa bertentangan dengan arah gerak benda. Oleh alasannya itu, gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Gaya gesek dibedakan menjadi 2, yakni gaya goresan statis dan gaya goresan kinetis.
β€’ Gaya Gesekan Statis (fs), berlaku ketika benda dikenai gaya tetapi benda tersebut masih dalam keadaan membisu hingga sempurna akan bergerak arah nya selalu berlawanan dengan arah gerak benda


β€’ Gaya Gesekan Kinetis (fk), berlaku ketika benda dikenai gaya dan benda tersebut dalam keadaan bergerak, arahnya senantiasa berlawanan dengan arah gerak benda


4. Gaya tegangan tali ialah gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi-reaksi.

C. Rangkuman Kegiatan Pembelajaran 3: Penerapan Hukum-Hukum Newton ihwal Gerak

Dengan mengetahui esensi dari hukum-hukum Newton dan konsep aneka macam jenis gaya yang melakukan pekerjaan pada benda pada lintsan lurus, maka banyak masalah/masalah tentang berbagai gerak benda yang dapat diselesaikan diantaranya:
1. Benda ketika berada di dalam elevator/ lift
2. Benda yang tertumpuk
3. Dua buah benda atau lebih yang terhubung dengan katrol yang licin
4. Permasalahan/kasus –masalah yang lebih kompleks yang lain

Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyuguhkan rangkuman atau ringkasan Fisika kelas 10 Bab 7 pembahasan Hukum Newton pada Gerak Lurus. Rangkuman Sekolahmuonline himpun dari Modul PJJ Fisika Kelas X.

Selamat dan semangat berguru putra putri Indonesia semuanya dimanapun berada. Pendidikan ialah hak semua anak bangsa Indonesia. Kalian yakni generasi-generasi penerus pengisi perjuangan. Andil dan sumbangsih kalian kelak sangat diperlukan. Agar NKRI berpengaruh dan tetap berjaya, rakyat adil sejahtera sentosa. Jangan jadikan duit atau ongkos menjadi argumentasi untuk bilang tidak mampu berguru. Di sini gratis seluruhnya. Tinggal mau baca atau tidak. Silahkan baca-baca juga artikel Sekolahmuonline yang lainnya.

Soal dan rangkuman Fiska Kelas 10:
  Rangkuman Fisika Kelas 10 Bab 10 Impuls Dan Momentum Linier Sekolahmuonline.Com
Rangkuman Fisika Kelas 10: