close

Pola Surat Edaran KeteranganPerpisahan

LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER
BINA TERAMPIL ANGKASA
JALAN DAGO RAYA 15
BANDUNG
Nomor              : 03/09/XII/E/95
Lampiran           : –
Hal                   : Edaran Perpisahan
  Angkatan ke-10
Kepada
Yth                   : Sdr. Ketua-Ketua Program
  Lembaga Pendidikan Komputer
  Bina Terampil Angkasa
  Jl. Dago 15
  Bandung
Dengan hormat,
Berhubung kurun berguru komputer angkatan ke sepuluh telah berakhir, kami minta agar Saudara para ketua program membentuk kepanitiaan program perpisahan untuk peserta didik tersebut. Untuk pengurus dan pelaksanaan dari program tersebut, libatkan para pengurus kesiswaan.
Kami menginginkan supaya edaran ini mendapat perhatian para ketua program komputer.
Terima kasih.
Hormat kami
Ttd.
Dra. Elia Riawati
Kepala Bina Pendidikan
Tembusan :
1.   Yth. Sdr. Dra. Ilah Jamilah
2.   Yth. Sdr. Dra. Mulyanti
3.   arsip


  Sajak Segumpal Daging