close

Perilaku Yang Mampu Dikategorikan Sebagai Bahaya Kepada Bangsa Dan Negara Yaitu

Sikap yang dapat dikategorikan selaku bahaya kepada bangsa dan negara adalah ….

  1. sikap malas belajar

  2. angkuh dan membanggakan diri

  3. etos kerja yang tinggi

  4. disiplin dalam melaksanakan segala hal

  5. jarang mengikuti acara penduduk alasannya sibuk bekerja

Pembahasan:

Sikap yang dapat dikategorikan selaku ancaman terhadap bangsa dan negara adalah perilaku malas mencar ilmu.

Jawaban: A

Sikap malas dapat mengancam negara. Termasuk malas dalam mencar ilmu.

Apabila sebuah negara diisi oleh bawah umur yang malas mencar ilmu, maka hal tersebut akan membuatkan kebodohan.


Proses merealisasikan pertahanan dan keselamatan negara cukup susah untuk direalisasikan


Negara yang tingkat pendidikan masyarakatyang rendah, lazimnya ialah negara yang kurang pandai.


Mereka tidak mempunyai daya saing dengan negara lain. Mereka juga kesusahan untuk menguasai berbagai bidang kehidupan mirip ekonomi, pendidikan dan budaya, dan lain sebagainya.


Oleh karena itu, sikap malas merupakan ancaman bagi sebuah negara.


Setiap warga negara mesti bersungguh-sungguh berguru dan belajar. Sehingga mereka memiliki sumber daya insan yang unggul.


Dengan demikian mereka mampu membangun negaranya.


  Kita Mesti Sadar Akan Pentingnya Pergaulan Hidup Bermasyarakat Berbangsa