close

Pemahaman Fungsi Dan Syarat Peta Yang Baik

Pengertian Fungsi dan Syarat Peta Yang Baik – Adalah Mari kita diskusikan dengan bahan dibawah ini dengan baik:

Pengertian Peta

“Berhasil! Berhasil! Berhasil!” Kata itulah yang senantiasa diteriakkan Dora setiap kali dia menemukan target yang dicari. Dora, tokoh film (animasi) seri belum dewasa asal Spanyol yang ditemani Boot Si Kera dan Swiper Si Rubah itu senantiasa menenteng backpack (ransel) berisi peta dalam setiap petualangannya.
Petualangan Dora merupakan pelajaran mempesona bagi kamu. Secara pribadi kau selaku penonton dilibatkan untuk membantu. Dora mencari jalan, arah mata angin, bahkan membuat peta sendiri. Dora “memperkenalkan” cara membaca peta dan manfaatnya padamu. Pernahkah terbersit pertanyaan dalam benakmu ihwal peta? Tahukah kau apakah peta itu? Peta yakni citra permukaan bumi pada bidang datar dengan skala atau perbandingan tertentu lewat penentuan tata cara proyeksi. Peta mulai ada dan digunakan insan sejak manusia melakukan penjelajahan dan observasi.
Peta dikala itu masih dalam bentuk sangat sederhana, yakni dalam bentuk bagan perihal lokasi suatu tempat. Pada dekade awal abad kedua (87-150 M), Claudius Ptolomaeus mengemukakan perihal pentingnya peta. Kumpulan dari peta-peta karya Claudius Ptolomaeus dibukukan dan diberi nama “Atlas Ptolomaeus”. Ilmu yang mempelajari perihal peta yakni Kartografi. Adapun orang yang mahir membuat peta disebut Kartografer.

Fungsi Peta

Peta sangat diperlukan oleh manusia. Peta dapat digunakan untuk mengenali atau menentukan lokasi yang kamu cari. Sekalipun kamu belum pernah mengunjungi kawasan tersebut sebelumnya.
Fungsi peta secara umum ialah selaku berikut.
a. Menunjukkan posisi, lokasi, dan titik suatu daerah di per mukaan bumi.
b. Memperlihatkan ukuran (luas dan jarak) serta arah sebuah tempat di permukaan bumi.
c. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, mirip benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk yang lain.
d. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengenali keadaan tempat yang akan diteliti.
e. Menyajikan data ihwal potensi suatu wilayah.
f. Alat analisis untuk menerima suatu kesimpulan.
g. Alat untuk menjelaskan planning yang diajukan.
h. Alat untuk mempelajari hubungan timbal-balik antara fenomena geografi di permukaan bumi.
Materi terkait mengenai Bentuk Muka Bumi dan Pengaruhnya Bagi kehidupan ini mampu memperbesar pengetahuan anda

Persyaratan Peta yang Baik
Peta yang baik ialah peta yang dapat dibaca dan dikenali dengan mudah oleh penggunanya. Agar gampang dimengerti, peta mesti memenuhi beberapa standar dalam pembuatannya, adalah selaku berikut.
a. Peta mesti sama bentuk (conform), ialah peta yang tergambar walaupun kecil harus sebangun dengan keadaan sebetulnya.
b. Peta mesti sama jarak (equidistant), yakni perbandingan jarak pada peta harus sama dengan jarak sebenarnya.
c. Peta mesti sama luas (equivalent), yaitu perbandingan luas tempat pada peta harus sama atau sesuai dengan luas sebenarnya di lapangan.
d. Peta mempunyai petunjuk arah yang benar sehingga membuat lebih mudah pengguna dalam memanfaatkan nya.
e. Informasi yang tergambar pada peta tidak membingungkan pengguna peta.
f. Penyajian data-data pada peta mesti benar, rapi, lengkap, dan teliti.
Pengertian Fungsi dan Syarat Peta Yang Baik Pengertian Fungsi dan Syarat Peta Yang Baik