close

Metode Digital: Flip-Flop

Sistem Digital: Flip-Flop

Flip-Flop atau latch ialah sirkuit elektronik yang mempunyai dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan isu. Sebuah flip-flop merupakan multivibrator-dwistabil. Sirkuit dapat dibentuk untuk mengganti arus dengan sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih input kendali dan akan mempunyai satu atau dua output.

  Pemrograman Terorganisir: Pengenalan Bahasa C