close

Mata Pencaharian Masyarakat di Dataran Tinggi

Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi selaku berikut.

  • 1. Peternak
Daerah dataran tinggi memiliki iklim yang cukup masbodoh. Kondisi demikian ini cocok untuk memelihara ternak, contohnya sapi perah, kambing, kelinci, ayam pedaging, dan ayam petelur.
  • 2. Petani
Banyak juga masyarakatdataran tinggi yang menjadi petani. Namun, jenis tanamannya umumnya berlainan dengan dataran rendah. Petani di dataran tinggi biasanya menanam palawija, sayur-mayur, dan bunga. Selain itu, ada juga petani perkebunan, contohnya teh, cengkih, pala dan buah-buahan.

  • 3. Pekerja atau buruh perkebunan
Di tempat dataran tinggi umumnya terdapat perkebunan besar. Banyak masyarakatdataran tinggi yang melakukan pekerjaan selaku buruh perkebunan. Misalnya buruh di perkebunan teh, kopi dan cengkih.

  • 4. Pekerja Pertukangan
Pekerja pertukangan yaitu orang-orang yang bekerja menciptakan rumah. Ada dua macam tukang, yaitu tukang batu dan tukang kayu. Pekerjaan tukang batu antara lain menciptakan pintu, jendela, kerangka atap, dan membuat piranti.

  • 5. Pedagang
Pedagang di dataran tinggi berbelanja hasil tempat dataran tinggi mirip sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, cengkeh, dan pala. Selain itu, mereka menawarkan beras dan barang-barang keperluan yang tidak dihasilkan kawasan dataran tinggi.

  √ Karakteristik Kewirausahaan