close

Kumpulan Kisah Sunda

Judul 1 : Sasakala Toke Disadana kitu
Judul 2 : Kuda Hade Budi 
Penyusun : Drs. Tasdik

Penerbit : CV. Dananjaya Bandung
Cetakan : Tahun 1996
Tebal : 94 halaman (dua jilid)
Bahasa : Sunda 
Sampul : Paperback
Dimensi : 21 cm x 15 cm
Kondisi : Cukup baik
Harga : Habis terjual 
Call / SMS : 0821 3029 2636

Eusina Buku 1 – Sasakala Toke Disadana Kitu :
1. Sasakala kuda Teu Tandukan
2. Sasakala Gagak Buluna Hideung
3. Sasakala meong Buluna Belang
4. Sasakala munding Nurut ka Jelema
5. Sasakala Oray Cai teu Peurahan
6. Sasakala Anjing Ngamusuh jeung Bagong
7. Sasakala Toke Disadana Kitu
8. Sasakala Biruang Makara Sato Galak
9. Sasakala Careuh sok Maling Hayam
10. Sasakala Tikukur Disadana Kitu
11. Sasakala Kuya Ngagandong Imah
12. Sasakala Belut Kulitna leueur
13. Sasakala Jelema sok Nyadap

Eusina Buku 2 – Kuda Hade Budi :
1. Gajah jeung Sireum
2. Gagak Hayang Kapuji
3. Kuya jeung Monyet Maling Cabe I
4. Kuya jeung Monyet Maling Cabe II
5. Gagak Pinter
6. Tapa keur Nipu (sakadang bango)
7.  Akal Careuh
8. kuda nu Hade Budi
9. Wawales ka nu Telenges
10. Kuya jeung Monyet Melak Cau
11. Silih Tulungan (tikukur jeung engang)
12. Kuya nyieun Suling
13. Kuya Naur Monyet
14. Sakadang Monyet Titeuleun
15. Bongan Mumusuhan
16. Nu teu Boga Kaera (sakadang simpanse jeung kuya) 

  Dongeng Sunda Tina Radio