close

Jenis Batik Priangan – Garut Ciamis Dan Tasikmalaya


Pengrajin batik di kawasan Waspada Garut 1874 – Sumber Foto KITLV


Pengrajin batik di PrianganOleh : Mamat Sasmita

Jenis – jenis batik dari Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.


Garut : léréng, léréng soga, sawat manuk, sawat daun, lépaan konéng, kembang anggur, léréng tumpal.


Ciamis :  léréng, gambir saketi, sawat, puger, bangréng, laga cantik, léréng soyog, léréng seling, léréng séno, léréng daun peuteuy, lompong kéli, léréng centung.


Tasikmalaya : limar, léréng bunton, léréng kembang pacar, lung mawar, gambir sawit, caringin, pendekar bener, kembang cina, sembagi.
  Upacara Akad Nikah Suku Sunda