close

Diketahui Barisan Bilangan 2 6 18 54…………suku Ke -10 Adalah​

diketahui barisan bilangan 2 6 18 54…………suku ke -10 ialah​

suku pertama

[tex]a = 2[/tex]

rasio

[tex]r = \frac u2 u1 = \frac 6 2 = 3[/tex]

Suku ke – 10

[tex]U_n = a r ^ n – 1 \\ U_ 10 = 2 \times 3 ^ 9 = 2 \times 19683 = 39366[/tex]

suku ke 10 barisan bilangan 2 , 6 , 18 , 54 ..yaitu

diketahui: a=2 rasio=6/2=3
ditanya: U10??
jawab: U10= ar^9
U10= 2×3^9=39.366

pada barisan bilangan 2 6 18 54 titik-titik Tentukan suku ke-10 barisan bilangan tersebut​

Jawaban:

a=2

r=6/2=3

Un=ar^(n-1)

U10=2×3¹⁰-¹

=2×3⁹

=2×19.683

=39.366

suku ke 10 barisan bilangan 2 , 6 , 18 , 54 ..yakni

a:2
r:3

Un=ar^n-1
U10=2.3^9
=2.19683
=39366

Diketahui barisan bilangan 2, 6, 18, 54, …. suku ke-10 ialah

18……

maaf kalo slh….

  Suku Yang Umumnya Berasal Dari Daerah A Adalah…