close

Macam-Macam Dan Teladan Tari Upacara Budpekerti (Tari Upacara Ritual Dan Upacara Acara Masyarakat)

Tarian yang berfungsi selaku tari upacara yaitu tarian yang bermaksud untuk ritualisme tanpa mengindahkan keindahan dan bahan duniawi. Tari yang dilihat pada upacara keagamaan atau kemasyarakatan dikategorikan selaku tari yang berfungsi selaku tari upacara. Satu hal yang terpenting yakni tercapainya atau tersampaikannya cita-cita mereka kepada Tuhan mereka. Macam-macam tari upacara adab diantaranya yakni tari upacara … Read more

Pemahaman, Ciri-Ciri, Fungsi, Dan Teladan Tari Selaku Hiburan (Keunikan Busana Pada Tari Hiburan)

Tari hiburan ialah tarian yang merupakan ekspresi kegembiraan seseorang dan keterlibatan emosi penari ketika menari yang sangat besar. Penari tidak bergerak untuk dilihat. Geraknya tidak sengaja dibentuk sedemikian rupa, namun benar-­benar terlahir alasannya perasaan bahagia. Faktor keindahan bukanlah yang paling utama. Ciri-Ciri Tari selaku Media Hiburan Tidak mempunyai hukum yang baku, baik secara koreograf maupun … Read more

Jenis-Jenis Dan Tujuan Penyelenggaraan Tari Selaku Kegiatan Pertunjukan

Tarian yang berfungsi selaku tari pertunjukan mempunyai perbedaan yang besar pada aspek keperluan pelakunya dan perbedaan pada tata cara menyajikannya dibanding dengan tari upacara atau tari hiburan. Tari upacara lahir alasannya kebutuhan yang berafiliasi dengan spiritualisme manusia sehingga semua faktor pertimbangannya ditujukan pada satu arah dan cuma biar terjalin komunikasi dengan Yang Mahakuasa. Adapun jenis … Read more

Contoh-Pola Teater Tradisi Dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Dan Teater Tradisi Dari Betawi

Contoh-Contoh Teater Tradisi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta 1. Ketoprak     Teater yang amat terkenal di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini cukup bau tanah usianya, yaitu muncul semenjak tahun 1887. Mula-mula cuma ialah permainan lesung orang-orang desa di bawah bulan purnama, lalu ditambah tembang dan nyanyian. Makara, bukan tontonan. Baru pada tahun 1909, sehabis … Read more

Contoh-Acuan Teater Tradisi Dari Melayu Dan Bali (Teater Mendu, Dulmuluk, Mamanda, Calonarang)

Contoh-Contoh Teater Tradisi dari Melayu 1. Teater Mendu dari Kepulauan Riau     Mendu ialah sebuah kesenian yang menyebar ke aneka macam kawasan di kawasan yang disebut sebagai Pulau Tujuh, ialah: Bunguran Timur (Ranai dan Sepempang), Siantan (Terempa dan Langi), dan Midai di Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Mendu yakni seni pertunjukan yang unik. Keunikannya ialah … Read more

Sejarah Tari Gambyong Dan Sejarah Singkat Tari Nusantara (Sejarah Awal Tari Gambyong Dan Tari Nusantara)

Sejarah Tari Gambyong     Awal tari gambyong ini berasal dari Serat Centhini, kitab yang ditulis pada era pemerintahan Pakubuwana IV (1788-1820) dan Pakubuwana V (1820-1823), telah menyebut adanya gambyong sebagai tarian tledhek. Sejarah selanjutnya, salah seorang penata tari pada kurun pemerintaha Pakubuwana IX (1861-1893) bernama K.R.M.T. Wreksadiningrat menggarap tarian rakyat ini agar patut dipertunjukkan … Read more