close

Bentuk Atap Gedung Itb Bahasa Sunda

Nepi ka kiwari loba nu boga sangkaan yen gedung ITB (Institut Teknologi Bandung) di Jalan Ganésha Bandung mangrupa gedong nu nyonto atawa niron modél imah asli urang Minangkabau, ari saenyana bangunan-bangunan ITB téh modél imah Sunda asli nu disebut “Julang ngapak.”

Numutkeun Prof.Dr.D.A Tisnaamijaya (rektor ITB), di museum sentra Jakarta aya catetan nu di beundeul eusina ngeunaan modél imah-imah penduduk orisinil nu aya di Indonesia meunang ngumpulkeun mahir-ahli museum jaman Belanda ti permulaan kurun ka-20 kénéh.

Salah sahiji modél anu keuna pikeun ngawakilan upama kudu kitu némbongkeun versi imah Sunda orisinil nya éta modél Julang Ngapak, ieu téh mangrupa modél rumah akhlak anu ya di daérah Wanaraja dina ahir masa ka-19.


Nurutkeun Guru Besar bangsa Walanda ku Prof. Dodi dina taun 50’an, modél luar ITB nu ayeuna katingali téh gaya atawa modél Minangkabau, namun gaya Sunda orisinil anu disebut Julang Ngapak. Hateupna dibagi dua bab nya éta bagian luhur jeung bagian handap kénca-katuhuna mangrupa jangjang.
Salian ti modél Julang Ngapak, di musium Jakarta ogé aya nyonto wanguan Sunda orisinil anu nurutkeun itungan mahir bangunan kacida luhur ajénna, ieu wangunan mangrupa model Losmén (Sundanese hostel), boh modélna boh dina ngabagi-bagi rohangana luhur ajén.

Nurutkeun Prof.Dodi, kacida gedé mangfaatna upama modél-modél wangunan Sunda orisinil anu aya conto-conto di Musium Jakarta, anu némbongkeun kabudayaan Sunda aya duplikatna pikeun disimpen di Kota Bandung sabagé Pusat Kabudayaan Sunda.

 Tina : Koran PR.17-4-1975.

  Kisah Maling Di Bandung Tempo Dahulu