close

Bagaimana Sikap Yang Bagus Dikala Temanmu Meminta Izin Beribadah?

Bagaimana sikap yang bagus dikala temanmu meminta izin beribadah?

Jawab

Mengizinkannya untuk beribadah.


Pembahasan

Apabila ada sobat kita yang mau minta izin untuk beribadah, maka kita mesti mengisi cuma untuk beribadah. Ibadah ialah salah satu ciri khas penduduk Indonesia yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha esa.


Seseorang tidak boleh menghalangi orang lain melaksanakan ibadah nya. Beribadah ialah salah satu hak asasi manusia. Dan sebagai pengamalan dari sila pertama, kita tidak boleh mengejek, tidak menghargai, atau mengusik ibadah orang lain.


Silakan pelajari selengkapnya pada pelajaran PPKn. Semoga menolong.

  Bagaimana Sikapmu Ketika Ada Sahabat Yang Memerlukan Pinjaman?